nieuws

1,5 miljoen om energie uit industriële restwarmte te halen

Publicatie

12 mei 2017

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

engie, restwarmte, Tata Steel

Een consortium wil energie uit industriële restwarmte halen. Het Ministerie van Economische Zaken stelt met Topsector Energiesubsidie in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar voor het project Radiation Heat to Power and Steam (WRAPS).

Het consortium (RGS Development, Tata Steel, ECN, Engie en Ontwikkelingsbedrijf NHN) wil restwarmte van hoge temperatuur (700-1200 graden Celsius) benutten, die vrijkomt bij de productie van onder andere staal, metaal en glas.

RGS Development heeft panelen ontwikkeld die stralingswarmte omzetten in elektriciteit en warm water. Engie levert een hittetransformator, die het vrijgekomen warme water in het proces omzet in stoom. Het demonstratieproject bestaat uit een installatie, die in totaal 1 megawatt aan stroom en stoom terugwint uit ongeveer 2 megawatt aan restwarmte. Het project loopt van midden 2017 tot eind 2019.

100 petajoule

De innovatieve techniek wordt bij staalproducent Tata Steel in IJmuiden getest. ‘Veel van de restwarmte in onze processen wordt al gebruikt om gas en verbrandingslucht voor te verwarmen en op sommige plaatsen om stoom te maken’, zegt Gerard Jägers, programma manager energie efficiency. ‘Je kunt geen staal gieten zonder dat er stralingswarmte vrijkomt. De introductie van de panelen maakt het nu mogelijk ook de hoge temperatuur stralingswarmte nuttig te gebruiken.’

Op basis van studies wordt volgens het consortium geschat dat de hoeveelheid ongebruikte restwarmte van hoge temperatuur in de Europese industrieën meer dan 100 petajoule per jaar kan bedragen. Dat is gelijk aan de totale 2020 doelstelling voor energiereductie in Nederland.