nieuws

3 miljoen euro voor slimmer rioolbeheer

Publicatie

3 feb 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Nieuwe technieken moeten leiden tot een flinke kostenbesparing voor het beheer van riolen en persleidingen. Een nieuw onderzoeksprogramma heeft 3 miljoen euro gekregen om het Nederlandse rioleringsnetwerk beter in kaart brengen.

 

Het programma, genaamd TISCA, is een initiatief van Technologiestichting STW, Stichting RIONED, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en het Kennisprogramma Urban Drainage.

 

1,5 miljard euro

In de Nederlandse bodem ligt voor zo’n 100 miljard euro aan riolering. Het renoveren of vervangen van riolen en persleidingen kost jaarlijks ongeveer 1,5 miljard euro. Die kosten gaan mogelijk flink omlaag als rioolbeheerders nauwkeuriger kunnen vaststellen wanneer een afvalwaterleiding onderhoud nodig heeft. Nu worden de leidingen vaak nog vervangen of gerenoveerd op basis van leeftijd en een globale inspectie met camera’s. Daardoor vindt het onderhoud niet altijd op tijd, of juist te vroeg plaats.

 

De beheerders van de afvalwaterinfrastructuur hebben grote behoefte aan betere technieken om de toestand van leidingen nauwkeurig te meten en modelleren. Ze krijgen daarmee een beter inzicht in de optimale gebruiksduur van het riool en kunnen dan tegen lagere kosten gerichter onderhoud uitvoeren.

 

Meetinstrumenten

Het onderzoeksprogramma richt zich onder meer op het ontwikkelen van nieuwe meetinstrumenten, zoals high-end optica, laserscanners en akoestische meetapparatuur. Ook voor robottechnologie staat het programma open. Daarnaast moeten computermodellen worden verbeterd die de gebruiksduur van riolen inzichtelijk maken. Die modellen moeten inzichtelijk maken hoe de technische staat van riolen afhangt van omgevingsfactoren, zoals ruimtelijke ontwikkelingen en bodemsanering. Ook moet het onderzoeksprogramma duidelijk maken in hoeverre rioolbeheerders aansprakelijk zijn voor het falen van de riolering zodra zij meer technische kennis daarover in huis hebben.

 

TISCA heeft een looptijd van vijf jaar.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.