nieuws

Tachtig bruggen en tunnels komende jaren opgeknapt

Publicatie

17 jan 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

infrastructuur, onderhoud

De komende jaren worden tachtig bruggen en tunnels verjongd en vernieuwd. Het gaat om objecten die uit de jaren vijftig en zestig stammen en toe zijn aan groot onderhoud. Uitval en storingen zorgen voor hinder, files en economische schade. Door de groei van de mobiliteit neemt de impact hiervan toe.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt vanaf 2020 jaarlijks 350 miljoen euro uit voor de opknapbeurt in plaats van de huidige 150 miljoen euro per jaar. De minister wil de bruggen die erg belangrijk zijn voor de doorstroming voorrang geven in de programmering en met regio’s nauw optrekken om hinder tijdens de grote onderhoudsopgave de komende jaren zo veel mogelijk te beperken. Van Nieuwenhuizen: ‘Ik wil de files aanpakken. Daarvoor is het nodig dat we meer aandacht hebben voor het onderhoud van de bestaande bruggen en tunnels. Investeren in de bestaande infrastructuur is enorm effectief om de files terug te dringen.’

Nieuwste technieken

De minister wil de onderhoudsopgave benutten om de infrastructuur klaar te maken voor de toekomst. ‘We kijken niet alleen naar het verlengen van de levensduur, maar zetten vooral ook in op de toepassing van de nieuwste technieken, waarmee we toekomstige storingen kunnen voorkomen en de infrastructuur voldoet aan de eisen voor toekomstig gebruik.’ Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de technologische innovaties veilig en cyber secure zijn. Daarnaast wil Van Nieuwenhuizen de infrastructuur verder verduurzamen, bijvoorbeeld met bruggen en sluizen die energieneutraal gaan opereren en door hergebruik van materialen zoals asfalt.