nieuws

A24 Blankenburgverbinding voorlopig gegund aan Ballast Nedam, Deme en Macquarie

Publicatie

24 jul 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

infrastructuur

Rijkswaterstaat heeft het publiek-private samenwerkingsproject A24 Blankenburgverbinding voorlopig gegund aan BAAK Blankenburg-Verbinding, een consortium van Ballast Nedam, Deme en Macquarie. Het project bestaat uit zowel het ontwerp, de realisatie als het beheer en onderhoud gedurende twintig jaar van bestaande en nieuwe infrastructuur. De opdracht heeft een totale nominale projectomvang van circa 1 miljard euro. 

De A24 Blankenburgverbinding verbindt de A20 en de A15 met elkaar en verbetert de bereikbaarheid van de regio Rotterdam. De A24 Blankenburgverbinding loopt (van noord tot zuid) vanaf de A20 ten westen van Vlaardingen langs de Krabbeplas, onder de Nieuwe Waterweg (‘het Scheur’) door en wordt ten oosten van Rozenburg aangesloten op de A15. Daarnaast omvat het project de aanleg van twee knooppunten (van de A24 op de A20 en de A15) en de verbreding van de A20 tussen de A24 en het Kethelplein.

Landtunnel

Het project Blankenburgverbinding komt voort uit het Masterplan Rotterdam Vooruit (2009), een ontwikkelingsvisie voor de Rotterdamse regio voor de periode 2020 tot 2040. Het gebied wordt gekenmerkt door een landelijke omgeving aan de noordkant van het Scheur en door industrie en woningen aan de zuidkant. Om de barrièrewerking van de weg te verminderen en daarmee de leefbaarheid van het gebied te vergroten, is voor de inpassing van de weg aan de noordkant gekozen voor de aanleg van een landtunnel. Het Scheur zal door middel van een zinktunnel worden gekruist.

Na deze voorlopige gunning kan de andere inschrijver in de zogenoemde Alcatel-periode bezwaar maken tegen dit voornemen van Rijkswaterstaat. Als er geen bezwaren worden ingediend, volgt hierna de definitieve gunning.