nieuws

Aanbesteding nieuwe onderhoudscontracten vloot Rijksrederij

Publicatie

15 jul 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

De Rijkrederij beheert, bemant en onderhoudt specialistische schepen die beschikbaar worden gesteld aan de Douane, Kustwacht, het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat.

De Rijksrederij heeft een vloot van ongeveer 122 schepen en stelt deze beschikbaar aan haar klanten, al dan niet met bemanning.

 

De voorbereidingen voor het nieuwe contract worden deze zomer opgestart. De procedures die doorlopen moet worden kosten tijd en er moet tevens rekening gehouden worden met een inwerkperiode voor eventuele nieuwe opdrachtnemers (vóór 1 januari 2016).

 

In het najaar van 2014 zal een vooraankondiging voor de aanbesteding worden gedaan door middel van een brede marktconsultatie. Tijdens deze marktconsultatie geeft de Rijksrederij aan op welke wijze zij de nieuwe onderhoudscontracten voor de schepen van de Rijksrederij wil inrichten en naar welke verbeteringen ten opzichte van de huidige contracten onderzoek wordt gedaan en kan de markt ook inbreng leveren. Met deze input kan de Rijksrederij de openbare aanbesteding (conform de randvoorwaarden van de Aanbestedingswet), die in het voorjaar van 2015 zal starten, goed voorbereiden. Op die manier kan de markt zich alvast voorbereiden op de komende aanbesteding.

 

Gedurende de periode tot de start van het nieuwe onderhoudscontract worden de beide huidige onderhoudscontracten, NZ1972 en de RWS 70-serie, verlengd met één jaar tot 31-12 2015.

De verlenging van de huidige onderhoudscontracten geeft de gelegenheid om de juiste contractvormen te ontwikkelen, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van de relevante markt. Een zorgvuldig vormgegeven onderhoudsbeleid zorgt voor stabiele contracten die over een langere periode kunnen worden afgesloten.

 

Over de ontwikkelingen in de onderhoudscontracten is gesproken met de brancheorganisatie (Netherlands Maritime Technology Association, de voormalige VNSI). Zij zal een aankondiging doen over een nieuwe aanbesteding in 2015.

 

Tijdschema

In het najaar van 2014 wordt een marktconsultatie gehouden.

In het voorjaar van 2015 start de openbare aanbesteding en worden alle scheepswerven uitgenodigd in te schrijven.

De verwachting is dat de contracten na de zomer van 2015 gegund worden.

De inwerkperiode start na de gunning tot 1 januari 2016.

Op 1 januari 2016 zal het nieuwe onderhoudscontract officieel in werking treden.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.