nieuws

Aanpassingen Richtlijn Steigers

Publicatie

15 nov 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

onderhoud, veiligheid

De Richtlijn Steigers is geüpdatet. Deze richtlijn is het standaarddocument waarin de stand van de techniek is weergegeven over het bouwen van en het werken op staande steigers in de bouw, industrie en andere branches. Met de update zijn de website en de geprinte versie op diverse onderdelen aangepast.

Een van de vernieuwingen betreft de scholingsstructuur voor de steigerbouw die nu integraal in de richtlijn is opgenomen. Hierin zijn de definitieve functies opgenomen en is aangegeven welke functieniveaus vereist zijn voor het  monteren en overdragen van steigers, alsmede voor inspectie en toezicht. Onderdeel van dit hoofdstuk is een categorie-indeling volgens moeilijkheidsgraad.

Vrijstaande steiger

Verder is in de nieuwste versie van de Richtlijn Steigers het begrip ‘ruimtesteiger’ of ‘vrijstaande steiger’ geïntroduceerd. Dit is een steiger met meerdere staanderrijen in dwars- en langsrichting waarmee een groot werkoppervlak kan worden gecreëerd. De steiger ontleent zijn stijfheid aan diagonalen die in principe in alle staanderrijen zijn aangebracht. De ruimtesteiger wordt zowel vrijstaand als verankerd toegepast. Deze uitvoering komt vaak voor in de industrie.

Voor de vrijstaande steiger werd een nieuw en overzichtelijk figuur opgenomen. In deze figuur wordt de verhouding tussen hoogte en de breedte gerelateerd aan de lokaal optredende horizontale belasting als gevolg van onder meer windbelasting, transportbelasting, scheefstand, e.d.

Eisen en voorwaarden

Ook de praktische invulling van de ruimte tussen gevel en steiger werd verduidelijkt waarbij nu tijdens uitvoering van werkzaamheden en onder strikte voorwaarden de afstand plaatselijk tijdelijk groter mag zijn dan 0,30 meter.

Verder bevat de update een korte aanvulling op de uittrekwaarden van verankeringen, de uitvoering van werkvloeren en de standaarduitrusting van de monteur.

De nieuwste versie van de Richtlijn Steigers is te vinden via de website www.richtlijnsteigers.nl. Prints van de richtlijn kunnen via de website worden besteld.