nieuws

Aantal dodelijke arbeidsongevallen stijgt

Publicatie

23 mrt 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

veiligheid

In 2017 kwamen zeker zeventig mensen om het leven op hun werk, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Arbeidsongevallen. De stichting reageert met deze cijfers op de uitspraak van SZW Arbeidsinspectie dat het aantal doden in met name de bouw in 2017 snel is toegenomen.

SZW Arbeidsinspectie neemt alleen dodelijke slachtoffers mee in haar cijfers waarbij men via onderzoek bij is betrokken. Stichting Arbeidsongevallen doet dit anders. Patrick van de Sande, woordvoerder van Stichting Arbeidsongevallen en tevens nabestaande van een dodelijk arbeidsongeval, legt uit: ‘Wij spreken van ‘werkdoden’. Dat is iemand die na een dag werken nooit meer thuiskomt. Zodra het misgaat moet elke betrokkene zich de vraag stellen: Waarom is dit gebeurd? Hoe kan het veiliger? Wat kunnen we ervan leren? Als je dat doet dan besef je dat sommige verkeersongevallen feitelijk werkdoden zijn. Ook mensen die op zee tijdens hun werk om het leven komen, tellen wij mee. Dat doen we omdat al die oorzaken samen ons helpen het werk veiliger te maken.’

Bijna-ongevallen

Daarbij is de stichting van mening dat het noemen van het aantal doden in bijvoorbeeld de bouw niet kan zonder het noemen van de vele bijna-ongevallen in de sector. Volgens de stichting zijn bijna-ongevallen het beste signaal voor een toekomstig ernstig arbeidsongeval. Men adviseert de bouw dan ook hetzelfde te doen als de sector metaal doet met het veiligheidsverbeterprogramma ‘5xbeter’.

Een oorzaak van de toename dodelijke ongevallen is volgens SZW Arbeidsinspectie te wijten aan de inzet van veel onderaannemers, zzp’ers, buitenlandse krachten en niet-gekwalificeerd personeel op bouwplaatsen. Waar voorheen altijd werd gewerkt met één grote aannemer met één veiligheidscoördinator, is dat tegenwoordig niet meer het geval. Dit leidt volgens de inspectie tot grote problemen: in de afgelopen acht jaar vielen er 162 doden in de bouw. Dat is bijna dertig procent van alle dodelijke bedrijfsongelukken.

Om de problemen in de bouwsector te kunnen aanpakken, wordt momenteel gepraat over een nieuwe cao voor de bouw.

 

Bron: Stichting Arbeidsongevallen/NOS