achtergrond

Aandacht voor de M in DBFM

Publicatie

10 okt 2019

Auteur

Laura van der Linde

Categorie

iMaintain

Soort

achtergrond

Tags

contractvormen

Voor het project ‘Nieuwe Keersluis Limmel’ is gekozen voor een DBFM-contract (design, build, finance en maintain). Volgens Rijkswaterstaat is het voor het eerst dat de realisatie van een nat kunstwerk is vastgelegd in een DBFM-contract. Het onderhoud ‘uit handen geven’ voor een uniek object waarbij je absoluut moet kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid en veiligheid, is voor Rijkswaterstaat een behoorlijk grote stap. In 2013 werd een tender uitgeschreven voor de ‘Nieuwe Keersluis Limmel’ in het Julianakanaal. Op dat moment had de oude sluis zo’n tachtig jaar zijn werk gedaan en het lagergelegen achterland ten noorden van Maastricht beschermd tegen hoogwater. Niet alleen de leeftijd van de sluis, maar ook de behoefte aan een waterdoorgang waar grotere binnenvaartschepen gebruik van kunnen maken, waren aanleiding voor de tender. Volgens Rijkswaterstaat kwam de beste aanbieding van Besix/Rebel Keersluis Limmel Company, aan wie de opdracht is vergund. Het bleek de start van een goed huwelijk. Expertise van de markt De bouw van Keersluis Limmel werd gecoördineerd vanuit Grote Projecten en Onderhoud (GPO), één van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. In mei 2018 is de sluis opgeleverd en sinds die tijd valt de sluis onder de verantwoordelijkheid van Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO). Helle Peeters is projectmanager bij Rijkswaterstaat. Zij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland. ‘Voor het wegennet zijn we wel gewend om te werken met DBFM-contracten. Asfalt is overal asfalt en ook een vangrail is nagenoeg overal hetzelfde. Maar de natte kunstwerken zijn allemaal uniek. Een andere bijzonderheid is dat vele van deze objecten nauwelijks worden gebruikt – naar verwachting moeten we deze sluis eens per vijf jaar sluiten – maar wel dusdanig moeten worden onderhouden dat het sluiten te allen tijde mogelijk is.’ Bij andere natte kunstwerken, zoals bijvoorbeeld de Deltawerken, heeft Rijkswaterstaat het onderhoud in eigen hand. ‘Dit geef je als overheid nu min of meer “uit handen” en dat betekent dat we veel meer vertrouwen op de expertise van de markt. Best spannend’, vertelt Peeters. Kwaliteit Voor Besix, dat samen met RebelValley opdrachtnemer is, was het de derde keer dat zij zo’n keersluis bouwde. Voor...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van iMaintain
  • Bladerbare versies van het blad iMaintain
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: iMaintain 9-2019

Laura van der Linde

Neem contact op - Bekijk profiel