achtergrond

Asset base verjongt door professionalisering onderhoud

Publicatie

29 mei 2019

Auteur

Laura van der Linde

Categorie

iMaintain

Soort

achtergrond

Tags

Asset management, voorspellend onderhoud

Van preventief naar predictief, van cost center naar profit center, van inspectierondes met papieren aftekenlijsten naar monitoring met sensoren. Maintenance is in ontwikkeling. ‘Het gaat nu veel meer over modernisering, vervanging en levensduurverlenging, waar voorheen het in stand houden van de conditie van de assets centraal stond’, zegt Mark Haarman. ‘We kunnen onze assets straks levenslang in bedrijf houden.’ Mark Haarman is managing partner bij Mainnovation. In 2014 verrichtte dit bedrijf onderzoek naar de staat van onze assets. De zorgwekkende conclusie was dat binnen een tijdsbestek van tien jaar ruim veertig procent van de installaties aan het eind van de oorspronkelijke levensduur zouden zijn. Vier jaar later werd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – voornamelijk vanuit de zorg voor de gevolgen van dit fenomeen voor de process safety – ingezoomd op die veroudering of ageing van de asset base van de (petro)chemische industrie. ‘We waren positief verrast door het resultaat van dit onderzoek’, vertelt Haarman. ‘Er is sprake van verjonging en een toename van de restlevensduur.’ Met 25 procent verjongd Opdrachtgever en onderzoekers wilden inzicht verkrijgen in de staat van de assets binnen de Nederlandse (petro)chemische industrie en wilden weten hoe zich dit verhoudt tot de veiligheidsprestaties. De uitkomst zou worden beschouwd als een nulmeting en een startpunt voor de roadmap voor duurzaam asset management binnen het programma Duurzame Veiligheid 2030, een gezamenlijk programma van het bedrijfsleven, de wetenschap en overheid om de veiligheid bij BRZO-bedrijven verder te verbeteren. Aan het onderzoek is door 37 van de 137 in Nederland aanwezige BRZO-bedrijven medewerking verleend en deze response is, waar mogelijk en relevant, aangevuld met de resultaten uit het onderzoek uit 2014 waarin 25 bedrijven uit de sector zijn onderzocht. Haarman: ‘Op die manier konden we ook resultaten met elkaar vergelijken en zo een trend waarnemen.’ Uit het laatste onderzoek blijkt nu dat de gemiddelde restlevensduur van de asset base achttien jaar is, waarbij 21 procent van de asset base een restlevensduur heeft van minder dan tien jaar. Een vergelijking van deze uitkomsten met die van het onderzoek over 2014 laat zien dat de asset base in...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van iMaintain
  • Bladerbare versies van het blad iMaintain
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: iMaintain 5-2019

Laura van der Linde

Neem contact op - Bekijk profiel

iMaintain 11, 2019

17 december 2019