achtergrond

Baanwerkers werken steeds veiliger

Publicatie

7 dec 2016

Categorie

iMaintain

Soort

achtergrond

Tags

ProRail, Spoorwerkzaamheden

Nederland scoort goed op veiligheid voor baanwerkers, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Toch zijn er ook verbeterpunten, vooral als het gaat om de veiligheidsinstructies. Joeri van Holsteijn, beleidsadviseur Veiligheid bij ProRail vertelt wat de spoorbeheerder doet om baanwerkers zo veilig mogelijk te laten werken bij spoorwerkzaamheden. Auteur: Elias de Bruijne Eerst een stukje context. Baanwerkers maken deel uit van een omvangrijk kader van organisaties en regels dat uiteindelijk bepaalt hoe veilig zij kunnen werken. Dat kader ziet er als volgt uit. Alle werkzaamheden aan de Nederlandse spoorinfrastructuur vinden plaats in opdracht van spoorbeheerder ProRail, dat voor de uitvoering procescontract- en projectaannemers en specialistische bedrijven inschakelt. In totaal werkt ProRail met twaalf hoofdaannemers en meer dan 4000 leveranciers en onderaannemers. Deze bedrijven moeten stuk voor stuk voldoen aan op de Spoorwegwet en Arbowet gebaseerde brancheregels, die zijn opgesteld door de Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid (SAS). Bedrijven die rechtstreeks onder ProRail werken, moeten door ProRail zijn erkend of werken onder verantwoordelijkheid van een door ProRail erkende (hoofd)aannemer. Daarnaast zijn er nog de werkplekbeveiligingsbedrijven. Zij zorgen voor het voorbereiden en inrichten van veilige werkplekken, het opstellen van veiligheidsinstructies, het instrueren van werkers, het handhaven van de veiligheid, en grijpen in wanneer het fout gaat. Ook de werkplekbeveiligingsbedrijven moeten aan bepaalde voorschriften voldoen. Zij moeten gecertificeerd zijn door stichting RailAlert, de brancheorganisatie waarin ProRail en de aannemers samenwerken om de veiligheid van baanwerkers te vergroten. Daarbij richt RailAlert, dat regelgeving opstelt en vakbekwaamheidseisen stelt waaraan personeel moet voldoen, zich vooral op het beperken van het aanrijd- en elektrocutierisico. De certificaten die RailAlert uitgeeft, worden al dan niet toegekend op basis van een auditrapport dat de organisatorische en technische bekwaamheid van de bedrijven beoordeelt. Inspectie In hoofdlijnen komen de veiligheidsvoorschriften erop neer dat werkzaamheden aan of dichtbij het spoor zo veilig en gezond mogelijk moeten worden uitgevoerd en wel volgens de zogenaamde arbeidshygiënische strategie, wat inhoudt dat veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk bij de bron worden aangepakt. Wanneer dat niet mogelijk is, worden collectieve of individuele maatregelen genomen om het veiligheidsrisico alsnog zoveel mogelijk te beperken. Er moet natuurlijk wel worden...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van iMaintain
  • Bladerbare versies van het blad iMaintain
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: iMaintain 10, 2016

iMaintain 11, 2019

17 december 2019