achtergrond

Beheer bewegwijzering maakt weg veiliger

Publicatie

23 okt 2014

Categorie

iMaintain

Soort

achtergrond

Tags

Sinds 2004 ontwerpt Tebodin bewegwijzering voor Rijkswaterstaat en sinds 2009 ook voor de provincies Overijssel en Zuid-Holland. Tevens geeft het bedrijf ook vervangingsadviezen op basis van plaatsingsjaren. Op basis van gesprekken met Rijkswaterstaat en de Provincies is de vraag gerezen of het vervangen van de bewegwijzering op basis van de vervangingstermijnen de optimale strategie is. Er zijn verschillende ervaringen die tot een heroverweging hebben geleid. Een van de redenen voor het kijken naar de vervangingstermijnen is de technische levensduur van bewegwijzering die per type constructie, leverancier en productiecyclus verschilt. Maar ook in de praktijk wordt de bewegwijzering regelmatig vervangen, voordat het einde van de technische levensduur bereikt is of als er veranderingen zijn aan de infrastructuur. Daarnaast hebben verschillende omgevingsfactoren invloed op de toestand van bewegwijzering (denk aan bomen en planten, maar ook luchtcondities). Ook kan de bewegwijzering beschadigd raken als gevolg van maaiwerkzaamheden of aanrijdingen en andere incidenten. Beheer- en onderhoudsstrategie Het streven van Rijkswaterstaat en Provincie Overijssel is om samen met Tebodin een systeem te bedenken dat beter toegerust is op de dagelijkse praktijk in onderhoud van bewegwijzering. De drie partijen zijn de uitdaging aangegaan om tot een optimale beheer- en onderhoudsstrategie te komen. Hierbij is gekozen voor een ‘risicogestuurde benadering’. Dit houdt in dat het benodigde type onderhoud om bewegwijzering op het gebied van functionaliteit (het de-weg-wijzen), veiligheid, esthetica en technische integriteit op het gewenste niveau te houden, wordt bepaald op basis van een risicoanalyse. Een ander doel is om tot optimale kosteneffectiviteit op het gebied van beheer en onderhoud te komen. Allereerst is een uitgebreide Failure Modes Effects and Criticality Analysis (FMECA) opgesteld waarin alle faalmechanismen zijn geïdentificeerd en naar aanleiding hiervan zijn ‘risk priority numbers’ toegekend. Op basis hiervan is een inspectiemethodiek ontwikkeld waarin verschillende inspectiepunten staan beschreven, inclusief keuringswijze en afkeurcriteria om de staat van bewegwijzering te kunnen toetsen. Bij het opstellen van de inspectiemethodiek is rekening gehouden met het feit dat de inspecteurs vaak langs de weg hun werkzaamheden verrichten en dat daarom de inspecties snel en veilig moeten kunnen worden uitgevoerd. Vervolgens is de methodiek toegepast in een pilot inspectie. Pilotfase In...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van iMaintain
  • Bladerbare versies van het blad iMaintain
  • Projectendatabase
Aanmelden

iMaintain 7, 2019 (e-magazine)

20 augustus 2019

Prestatiemanagement
iMaintain Prestatiemanagement 2019: Creating Value

Wanneer 2 Oct 2019
Locatie Oranjerie Hydepark, Hydeparklaan 10, 3941 ZJ Doorn

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.