achtergrond

Energiebesparing door doelmatig onderhoud

Publicatie

22 okt 2015

Categorie

iMaintain

Soort

achtergrond

Tags

Twee jaar geleden zetten ruim veertig organisaties hun handtekening onder het Energieakkoord van de Sociaal Economische Raad (SER). Het meest opvallende aan dit akkoord was dat zowat alle maatschappelijke vertegenwoordigingen bij de samenstelling van het akkoord waren betrokken: de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen. De partijen maakten afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Het hogere doel hiervan is uiteraard een betaalbare en schone energievoorziening, maar de verduurzaming van de energievoorziening moet ook leiden tot meer werkgelegenheid. Daarnaast biedt het akkoord kansen voor de Nederlandse industrie om zich een positie te verwerven in de wereldwijde schone technologiemarkten. De trias energetica heeft drie stappen als vuistregel: probeer verspilling tegen te gaan, gebruik energie uit duurzame bronnen en als er dan nog fossiele energie moet worden gebruikt, doe dit dan zo schoon en efficiënt mogelijk. Onderhoud is in al deze drie stappen een belangrijke component. Door energiesystemen, maar ook assets die energie gebruiken of transporteren goed te onderhouden, kunnen de energieverliezen worden beperkt. De duurzame bronnen windenergie, zonne-energie, biomassa en waterkracht hebben een hoog energiepotentieel, maar die energie kan alleen nuttig worden gebruikt als deze wordt omgezet in elektriciteit of biobrandstoffen. De assets die hiervoor nodig zijn, zonnepanelen, zonnetorens, windturbines of waterkrachtcentrales zijn allen in meer of mindere mate onderhevig aan slijtage. Met name voor windturbines staat of valt de businesscase met slim en doelmatig onderhoud. En zelfs schoon fossiel, de laatste stap in de trias energetica, heeft een belangrijke onderhoudscomponent. Veel energie-intensieve systemen kunnen worden vervangen voor zuinigere varianten. Zo worden steeds meer warmtepompen, al dan niet in combinatie met warmte en koudeopslag, gebruikt als alternatief voor een verwarmingsketel. Door bij het ontwerp van deze systemen al keuzes te maken die de levensduur verlengen en de onderhoudskosten verlagen, nemen de beheerskosten tijdens de totale levensduur af.   Duurzame bouw De NVDO onderschrijft de doelstellingen van het SER Energieakkoord en heeft ‘Maintenance for Energy’ zelfs als jaarthema gekozen voor 2015. Samen met World Class Maintenance (WCM) en Profion richtte de NVDO het platform EnergieVerenigd op, waarin de brancheverenigingen samenwerken om de doelstellingen van het Energieakkoord...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van iMaintain
  • Bladerbare versies van het blad iMaintain
  • Projectendatabase
Aanmelden

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.