achtergrond

Grip krijgen op corrosie onder isolatie

Publicatie

26 mrt 2019

Auteur

Laura van der Linde

Categorie

iMaintain

Soort

achtergrond

Tags

Asset management, corrosie

Corrosie onder isolatie is een van de meest bekende en omvangrijke faalmechanismen in de procesindustrie. Kosten kunnen flink oplopen en er kan sprake zijn van een hoog omgevingsrisico. ‘We willen graag grip krijgen op dit fenomeen’, zegt Egbert Stremmelaar. ‘De enige manier om dat voor elkaar te krijgen is met een integrale aanpak. Alles dat invloed heeft, gaan we onderzoeken.’ Egbert Stremmelaar is directeur van de Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION), de vereniging voor bedrijven actief in de oppervlaktebehandeling. ‘Corrosie onder isolatie is een hoofdpijndossier. Voor dit fenomeen hebben vele bedrijven een eigen onderhoudsstrategie, maar er is weinig kennisuitwisseling. Het is de hoogste tijd om te komen tot een goed beheerssysteem om structureel controle te krijgen over corrosie onder isolatie.’ Coating In 2015 is vanuit World Class Maintenance een project gestart. Het doel: corrosie onder isolatie voorkomen en beter opsporen. Uitkomsten van tests en onderzoeken moeten ertoe leiden dat bedrijven van onvoorspelbaar naar beheersbaar gaan. Stremmelaar is voorzitter van een van de drie werkgroepen die zich, vanuit verschillende oogpunten, vastbijten in de problematiek. ‘De werkgroep coatings bekijkt bijvoorbeeld wat het beste coatingsysteem is. Bij het aanbrengen gaat het over vakmanschap, het beste materiaal en de omgevingscondities. Voor al deze factoren moet worden bepaald wat de juiste aanpak is om corrosie te voorkomen.’ Dat het niet moet stortregenen als de coating wordt aangebracht, is helder. ‘Maar is er bijvoorbeeld een optimale temperatuur? En wat is de beste techniek om de coating aan te brengen? Kunnen we de coating zelf nog verbeteren?’ Inspecteren en registreren Een andere werkgroep onderzoekt de (on)mogelijkheden van niet-destructief onderhoud. ‘Voor inspecties was het devies tot op heden om alle lagen van een pijpleiding af te pellen. Dat is kostbaar, tijdrovend en niet in alle gevallen mogelijk.’ Toch moet de kwaliteit van het leidingwerk kunnen worden beoordeeld. ‘Binnen deze werkgroep wordt onder andere bekeken welke nieuwe technologieën er zijn en hoe deze kunnen worden ingezet om corrosie beter op te sporen.’ De derde werkgroep richt zich op de ontwikkeling van een praktisch bruikbaar beslismodel om het meest kosteneffectieve scenario vast te stellen om de risico’s op het gebied...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van iMaintain
  • Bladerbare versies van het blad iMaintain
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: iMaintain 3-2019

Laura van der Linde

Neem contact op - Bekijk profiel

iMaintain 8, 2019

24 september 2019

Prestatiemanagement
iMaintain Prestatiemanagement 2019: Creating Value

Wanneer 2 Oct 2019
Locatie Oranjerie Hydepark, Hydeparklaan 10, 3941 ZJ Doorn