achtergrond

Grondscanner kan proefsleuven vervangen

Publicatie

27 mei 2019

Auteur

David van Baarle

Categorie

iMaintain

Soort

achtergrond

Tags

Asset management, onderhoud

Om graafschades aan kabels en leidingen te voorkomen, moeten grondroerders tot nog toe altijd een proefsleuf graven. Dit is redelijk tijdrovend en prijzig. Een grondradar kan de ondergrondse infrastructuur ook detecteren, maar interpretatie van de beelden is specialistisch werk. De grondscanner die MapXact en Gasunie ontwikkelden maakt het scannen van de ondergrond zo eenvoudig dat het een alternatief kan worden voor het graven van proefsleuven. De Nederlandse energie-infrastructuur staat bekend als een van de meest betrouwbare ter wereld. Zo was het elektriciteitsnet in 2017 voor 99,995354 procent beschikbaar. De netbeheerders mogen best trots zijn op deze getallen, maar het frustreert vooral dat een groot deel van de storingen eenvoudig kan worden voorkomen. Graafschade is namelijk oorzaak nummer één van deze onderbrekingen. Aannemers, boeren of particulieren die in de grond graven, stuiten nog wel eens op een onverwachte kabel of leiding in de grond. Als ze zo’n kabel of leiding stuktrekken, kunnen de gevolgen groot zijn. Netbeheer Nederland berekende dat er in Nederland jaarlijks meer dan tienduizend graafschades worden gemeld aan gasleidingen en elektriciteitskabels. De kosten om deze schades te repareren bedragen zo’n vijftig miljoen euro per jaar. De kosten voor particulieren en bedrijven die zonder stroom of gas zitten, zijn vaak vele malen groter. Maar naast deze kosten, levert graafschade ook gevaarlijke situaties op die de netbeheerders te allen tijde willen voorkomen. Klic-melding Om graafschade te voorkomen, hebben de netbeheerders een aantal maatregelen genomen. Zo is het delen van kennis de eerste stap. In het Kabel- en leidingenoverleg werken grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond samen om het aantal graafschades omlaag te krijgen. Gezamenlijk werkten de partijen aan de CROW-publicatie 500: schade voorkomen aan kabels en leidingen. In 2008 is bovendien de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion) in het leven geroepen waarin grondroerders verplicht worden gesteld om minimaal drie dagen voordat ze ergens gaan graven, dit eerst te melden bij het kadaster. Zo’n zogenaamde Klic-melding, wat staat voor kabel- en leidinginformatie, zorgt ervoor dat de eigenaren van leidingen op tijd op de hoogte worden gesteld van activiteiten in de buurt van hun assets. Sinds de invoering van de Wion...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van iMaintain
  • Bladerbare versies van het blad iMaintain
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: iMaintain 5-2019

iMaintain 11, 2019

17 december 2019