achtergrond

Integraal team moderniseert draaibruggen Gent-Terneuzen

Publicatie

30 apr 2019

Auteur

David van Baarle

Categorie

iMaintain

Soort

achtergrond

Tags

Asset management, bruggen

Een lastig project leidde uiteindelijk tot wat misschien wel de samenwerkingsvorm van de toekomst wordt. In die toekomst is er geen onderscheid meer tussen de aanbiedende en uitvoerende partij, maar zijn ze onderdeel van één team. Daarmee neemt niet alleen het werkplezier toe, maar zeker ook de efficiency en kwaliteit. Acht jaar geleden besloot Rijkswaterstaat dat veertien grote brug- en sluisobjecten in Zeeland op afstand moeten worden bediend. Dit als onderdeel van de vaarwegcorridor-aanpak die tot een betere doorstroming van het verkeer moet leiden. Om dit voor elkaar te krijgen moest onder meer een glasvezelnetwerk worden aangelegd als ook de ICT worden aangepast. De Modernisering Bediening Objecten Zeeland (MOBZ), zoals het project heette, trok een zware wissel op de verhoudingen tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemer Engie. Projectmanager Erwin Beishuizen van Engie: ‘Met een aanneemsom van ruim vijftig miljoen euro hadden we een fantastisch project binnengehaald. Rijkswaterstaat had de opdracht nog op traditionele wijze aanbesteed en we pakten projectgewijs de Kreekraksluis, de Post- en Vlakebruggen, de West- en de Oostsluis aan. In de tussentijd hadden we al veel discussies over de contracten, over de verdeling van kosten en risico’s en ontwerpbeslissingen. Op den duur waren we allemaal niet meer zo heel blij met de manier waarop we samenwerkten.’ Een aantal grote marktpartijen, waaronder Rijkswaterstaat, had niet lang daarvoor hun Marktvisie gepresenteerd, waarin ze onder meer aangaven constructiever te willen samenwerken met de markt. De weg- en waterbeheerder ziet steeds meer een wederzijdse afhankelijkheid van aannemers en opdrachtgevers en zoekt naar samenwerkingsvormen waar beide partijen het beste tot hun recht komen. ‘De traditionele manier van aanbesteden leidt vaak tot frustraties’, zegt Fons Bots van Rijkswaterstaat. Bots is contractmanager en kan uit eigen ervaring spreken. ‘Normaal gesproken spreken wij met de asset managers over de wensen en vertalen dat naar een specificatie. Dan vragen we de markt uit om vervolgens de economisch meest voordelige inschrijving uit te kiezen. Wij richten onze projectorganisatie in, net als de partij die de opdracht vergund heeft gekregen en vervolgens controleren we elkaar of we ons wel aan de afspraken houden.’ Marktvisie In de nieuwe Marktvisie van Rijkswaterstaat hebben...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van iMaintain
  • Bladerbare versies van het blad iMaintain
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: iMaintain 4-2019

iMaintain 4, 2020

9 juni 2020

interview

‘Waar doen wij nu risk based inspection voor?’

AGENDA

German Dutch Logistics Conference

15-09-2020 Mercatorhalle, Duisburg

Havencongres Rotterdam 2020

29-09-2020 LantarenVenster, Rotterdam

Safety&Health@work

30-09-2020 Rotterdam Ahoy


iMaintain 2020

Wanneer 18 Sep 2020
Locatie Tata Steel Congrescentrum, Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord