achtergrond

Passie voor techniek

Publicatie

25 apr 2018

Auteur

Laura van der Linde

Categorie

iMaintain

Soort

achtergrond

Tags

opleiding, techniek

Er is al een aantal jaren sprake van een tekort aan bèta-technici. Het gaat daarbij niet alleen om hoogopgeleide bèta en technisch geschoolde mensen, maar vooral ook om vakmensen. Vanuit verschillende hoeken worden initiatieven ontplooid om oplossingen te zoeken voor dit probleem. Is een ‘passie voor techniek’ een voorwaarde en een rode draad in alle initiatieven? Sommige bedrijven zoeken de oplossing in het verplaatsen van de bedrijfsactiviteiten naar het buitenland. Het Financiële Dagblad schreef begin dit jaar ‘Maakbedrijven trekken naar India wegens groeiend gebrek aan Nederlandse ingenieurs’. Naar aanleiding hiervan zijn Kamervragen gesteld. In het antwoord, geformuleerd door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, wordt erkend dat het tekort aan technisch personeel één van de redenen is. ‘Naast de factor arbeid (ander andere beschikbaarheid van goed opgeleid personeel), zijn ook andere locatiefactoren van belang, zoals bijvoorbeeld fiscaliteit, infrastructuur en kwaliteit van leven en leefomgeving.’ Maar de politici vegen het probleem niet onder het tapijt: ‘Uiteraard bereiken ons wel signalen dat voldoende beschikbaarheid van technisch geschoold personeel een aandachtspunt in het Nederlandse vestigingsklimaat is.’ Techniekpact In 2013 heeft de Rijksoverheid samen met partners uit het onderwijs, de regionale overheden en het bedrijfsleven het Techniekpact gesloten. Doel van dit pact is om de aansluiting van het bèta-technisch onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren en zo het tekort aan technisch personeel terug te dringen. Een concrete afspraak die is gemaakt, is het invoeren en verder verankeren van Wetenschap & Technologie (W&T) in het basisonderwijs. Ook worden voor het basisonderwijs duidelijkere kerndoelen vastgelegd over wat van scholen wordt verwacht ten aanzien van het onderwijs omtrent techniek en digitale vaardigheden. Gerald van Dijk is binnen de Hogeschool Utrecht als hoofddocent verbonden aan de lerarenopleiding techniek. Hij is blij dat het Techniekpact wordt doorgezet. ‘Het levert een aantal interessante en doelmatige initiatieven op.’ Wel maakt Van Dijk zich zorgen over de matige vertegenwoordiging van techniek in het vmbo-T en in havo/vwo. ‘Leerlingen kiezen wel natuurkunde, maar daar staan abstracte theorieën en het begrijpen van de toepassingen centraal. Techniek is wezenlijk een ander kennisgebied.’ Technasia...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van iMaintain
  • Bladerbare versies van het blad iMaintain
  • Projectendatabase
Aanmelden
Fotocredit: Laura van der Linde
Bron: iMaintain 4-2018

Laura van der Linde

Neem contact op - Bekijk profiel