achtergrond

Veiliger reinigen door digitalisering

Publicatie

21 jun 2019

Auteur

Laura van der Linde

Categorie

iMaintain

Soort

achtergrond

Tags

industriële reiniging, smart industry

Bij industriële reiniging gaat het uiteraard om de effectiviteit. Een object moet goed en snel worden gereinigd. Maar het gaat ook over veiligheid. De risico’s die dit werk met zich mee brengt, moeten worden gemanaged. Daarnaast zijn er twee ontwikkelingen – digitalisering en de energietransitie – die grote impact hebben op de branche. Volgens Hans Buitendijk van de Stichting Industriële Reiniging maakt het vakgebied een gedaanteverandering door. Industriële reiniging vormt een onmisbare schakel in het productie- en onderhoudsproces van petrochemische bedrijven, raffinaderijen en andere industriële productiebedrijven. De afgelopen tien jaar heeft deze branche een gedaanteverandering ondergaan waarbij het klassieke handwerk langzaam maar zeker plaats heeft gemaakt voor automaten en robots. ‘Deze omslag moest er komen om het veiligheidsniveau van de operators op een hoger peil te brengen en daarmee dit vak ook aantrekkelijk te houden’, vindt Hans Buitendijk. Hij is als bestuurslid van de Stichting Industriële Reiniging (SIR) verantwoordelijk voor de PR en de buitenlandse betrekkingen. Daarnaast is hij vicevoorzitter van de SIR. Vuurlinie De SIR is de (pro)motor op het gebied van veiligheid in deze bedrijfstak waar gevaarlijk werk en werken in minder gezonde omgevingen onlosmakelijk aan het vak verbonden zijn. Met opdrachtgevers, aannemers en leveranciers van personeel en materiaal worden afspraken gemaakt over veiligheid en over hoe de door de SIR opgestelde veiligheidsvoorschriften snel en accuraat kunnen worden ingevoerd en opgevolgd. Buitendijk: ‘De SIR heeft haar beleid van de afgelopen jaren vooral geconcentreerd op het uit de ‘vuurlinie’ halen van de mensen die deze werkzaamheden uitvoeren. Met vuurlinie wordt bedoeld dat we te allen tijden willen voorkomen dat mensen in contact kunnen komen met hogedruk water – werkdrukken tot drieduizend bar zijn namelijk heel gewoon – maar ook het werken in gevaarlijke of toxische atmosferen zoals in tanks of reactorvaten.’ Al is iedereen doordrongen van het gevaar en van het belang van veilig werken, een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Zo is daar het voorbeeld van een cleaner die met zijn arm bekneld raakt in een 5 inch zuigslang van een vacuüm-wagen doordat de vacuümslang een ongecontroleerde beweging maakt als een vastgelopen brok cokes alsnog los...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van iMaintain
  • Bladerbare versies van het blad iMaintain
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: iMaintain 6-2019

Laura van der Linde

Neem contact op - Bekijk profiel