achtergrond

Verduurzaming energiecentrales verlengt levensduur

Publicatie

20 sep 2017

Categorie

iMaintain

Soort

achtergrond

Tags

biomassa, waterstof

Het energiesysteem van de toekomst moet niet alleen vrij van broeikasgassen zijn, maar ook betrouwbaar en betaalbaar. Een aantal energiebedrijven bereidt zich voor op die nieuwe toekomst en heroverweegt zijn rol in het nieuwe energiesysteem. Zo onderzoekt Nuon, of eigenlijk het Zweedse Vattenfall, of het zijn Magnumcentrale in de Groningse Eemshaven kan laten draaien op waterstof. Energieproducent RWE gooit het over een andere boeg en kiest voor bijstook van biomassa in zijn kolencentrales. Beide keuzes hebben ook hun weerslag op het onderhoud en asset management van de centrales. In het energiesysteem fungeren gascentrales doorgaans als pieksysteem. Een gasgestookte turbine kan eenvoudiger worden op- en afgeschakeld dan een met kolen of biomassa gestookte stoomturbine. De verwachting is dat dankzij het toenemende aandeel intermitterende bronnen vraag en aanbod van elektriciteit in de toekomst steeds grilliger wordt. Gascentrales zouden in dat speelveld wel eens een belangrijkere rol kunnen gaan spelen. Enig bezwaar is dat aardgas weliswaar een schonere brandstof is dan steenkool, maar het nog steeds een fossiele brandstof is. Nu is het mogelijk om de CO2 al voordat het de turbine in gaat al uit het aardgas te halen via bijvoorbeeld stoomreforming. Het gas splitst zich door de hoge temperatuur in waterstof, kooldioxide en koolmonoxide. Die laatste twee gassen kunnen uit het mengsel worden verwijderd en in een oud gasveld worden geïnjecteerd. Het waterstofgas kan worden ingezet als brandstof voor de turbines om er elektriciteit van te maken. Flexigas Nuon kondigde onlangs een samenwerking met Gasunie en Statoil aan om in haar Magnum-centrale te experimenteren met waterstof. De Noorse gasproducent Statoil heeft al ervaring met CO2-opslag in het Noorse Sleipner-veld en Gasunie wil graag ervaring opdoen met het transport van waterstof. Uiteraard is Nuon in de samenwerking de afnemer van het gas. ‘Momenteel zitten we nog in de onderzoeksfase van het innovatieproject’, zegt projectmanager Jeffrey Haspels van Nuon. ‘Zo staan we bijvoorbeeld nog voor de keuze om het aardgas in Noorwegen te splitsen en het waterstof te transporteren of het aardgas te transporteren en het in de Eemshaven te reformen. Uiteraard moet de CO2 dan weer terug richting Noorwegen voor de injectie...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van iMaintain
  • Bladerbare versies van het blad iMaintain
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: iMaintain 8-2017

iMaintain 8, 2019

24 september 2019

Prestatiemanagement
iMaintain Prestatiemanagement 2019: Creating Value

Wanneer 2 Oct 2019
Locatie Oranjerie Hydepark, Hydeparklaan 10, 3941 ZJ Doorn