achtergrond

‘We zijn geen concurrenten op veiligheidsgebied’

Publicatie

19 okt 2017

Auteur

Evi Husson

Categorie

iMaintain

Soort

achtergrond

Tags

veiligheid

Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen. Iedereen wil leren van incidenten of bijna-incidenten om te voorkomen dat iets nogmaals gebeurt. Het delen van incidenten in een vertrouwde omgeving is echter veel eenvoudiger dan het delen met anderen buiten de fabrieksomgeving, sector of regio. Mits goede afspraken worden gemaakt, is het toch mogelijk. Vertrouwen blijkt de sleutel. Werken aan veiligheid is een continu verbeterproces. Een belangrijk aspect daarbij is communicatie en het op een constructieve wijze delen van kennis over veiligheid, incidenten en bijna-incidenten met anderen. ‘Dit is niet altijd zo eenvoudig’, geeft Corine Baarends aan. Zij is projectleider van het samenwerkingsverband Veiligheid Voorop dat het doel heeft om een goede veiligheidscultuur te bevorderen bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Aangesloten bij het verband zijn de brancheorganisaties VNO-NCW, VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP, VVVF, Vereniging Afvalbedrijven, VNCW, Binnenvaart Logistiek NL, Velin, World Class Maintenance, NVDO, VOMI, NVVK en SSVV, Vereniging ION, NOVE en Belangenvereniging Pyrotechniek BPN. ‘Het leren van incidenten door de uitkomsten van nader onderzoek naar basisoorzaken met elkaar te delen, gebeurt op dit moment binnen de bedrijven zelf, binnen de brancheorganisaties en tijdens regiobijeenkomsten. In Nederland zijn er zes Regionale Veiligheidsnetwerken (RVN’s) als partners actief die samen een landelijke dekking vertegenwoordigen. In de netwerken ontmoeten bedrijven elkaar, wisselen zij ervaringen uit, volgen gerichte opleidingen en workshops en leren ze door (bijna) incidenten met elkaar te delen. Aan de bijeenkomsten van de RVN’s nemen naast de BRZO- ook niet-BRZO-bedrijven en contractors deel waardoor een verbreding en verdieping van de chemieketen ontstaat.’ Leren van (bijna-)incidenten De deelnemende branches leveren een inspanningsverplichting om te bevorderen dat hun leden zich aansluiten bij en actief deelnemen aan een van de zes veiligheidsnetwerken. ‘Tijdens deze bijeenkomsten voeren bedrijven onderling in een beschermde omgeving gesprekken met elkaar en durven zaken te delen aangezien er niet rechtstreeks grote gevolgen aan vast hangen.’ Ook bij branchebijeenkomsten durven bedrijven openheid te tonen. ‘Onlangs was ik aanwezig tijdens een bijeenkomst van NOVE (Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche), de brancheorganisatie voor de zelfstandige brandstofhandel waar een bedrijf openlijk een gesprek voerde over lekkage van een tank. Uit onderzoek...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van iMaintain
  • Bladerbare versies van het blad iMaintain
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: iMaintain 9-2017