nieuws

Actie Koperslag succesvol afgerond

Publicatie

22 apr 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Op het spoor is het aantal koperdiefstallen fors afgenomen, van 516 in 2011, naar 153 in 2013. Dit betekent een daling met 70 procent. Bij het elektriciteitsnet is het aantal licht gestegen ten opzichte van 2011. Deze stijging wordt mede veroorzaakt door een meer accurate registratie van deze vorm van criminaliteit.

 

Actie Koperslag is in  2011 begonnen en richtte zich op sectoren waar koperdiefstal tot gevaarlijke situaties kan leiden, zoals op het spoor en het hoogspanningsnet. De daling is te danken aan de goede samenwerking tussen de branches, het ministerie, de nationale politie en het Openbaar Ministerie. Binnen de Actie Koperslag is er door deze partijen intensief samengewerkt om koperdiefstal te verminderen. Ook heeft minister Opstelten gezorgd voor een wettelijke identificatieplicht bij de contante inkoop van koper.

 

De deelnemende partijen hebben specifieke afspraken gemaakt om te zorgen dat er aandacht blijft voor koperdiefstal. Zo wordt er per kwartaal bijgehouden hoeveel koperdiefstallen er worden gepleegd, hoeveel verdachten er worden aangehouden verdachten en of  de registratie- en legitimatieplicht goed wordt gehandhaafd.

 

Minister Opstelten is tevreden met de resultaten. 'De publiek-private samenwerking heeft in sterke mate bijgedragen aan het succes van de aanpak van koperdiefstal. Een urgent criminaliteitsprobleem is als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid opgepakt. Ik heb grote waardering voor de inzet van de convenantpartners op dit dossier. Daarbij verwacht ik blijvende alertheid op dit thema.'

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.