nieuws

‘Actieplan nodig tegen arbeidsongevallen’

Publicatie

28 apr 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

arbeidsongevallen, veiligheid

De Stichting Arbeidsongevallen wil een actieplan tegen arbeidsongevallen. Er moeten snel minder arbeidsongevallen gebeuren en slachtoffers en nabestaanden moeten fatsoenlijk worden behandeld.

Die opvatting brengt de Stichting naar voren op drie bijeenkomsten ter gelegenheid van Workers’ Memorial Day, de dag waarop wereldwijd mensen worden herdacht die zijn omgekomen als gevolg van hun werk. Gemiddeld komen volgens de stichting jaarlijks 60 tot 80 mensen in Nederland om op hun werk. ‘Dagelijks lopen werknemers blijvend of tijdelijk letsel op. Volgens de meest recente cijfers (2015) liepen 211.000 werknemers lichamelijk of geestelijk letsel op door een ongeval tijdens het werk. Het aantal arbeidsongevallen neemt al jaren niet af. De aantrekkende economie zal naar verwachting eerder een toename dan een afname van arbeidsongevallen laten zien.’

Schrijnende verhalen

De Stichting Arbeidsongevallen is opgericht door slachtoffers, nabestaanden en sympathisanten. De stichting helpt mensen die slachtoffer zijn van een arbeidsongeval op weg naar de juiste instanties. Ook zet ze zich in voor meer maatschappelijk en politiek begrip voor de situatie van slachtoffers en nabestaanden. De Stichting Arbeidsongevallen hoort regelmatig schrijnende verhalen van slachtoffers en nabestaanden van arbeidsongevallen. Heel vaak gaat het om situaties waarin de werkgever ontkent dat het ongeval heeft plaatsgevonden of betwist dat het letsel is ontstaan door het ongeval. Ook zijn er veel schrijnende verhalen van werkenden die onfatsoenlijk behandeld worden door werkgevers en verzekeraars. En vaak worden slachtoffers en nabestaanden volgens de stichting in het ongewisse gelaten over de toedracht van een arbeidsongeval.

De Stichting Arbeidsongevallen vindt dat werkgevers, overheid, vakbonden en verzekeraars een actieplan moeten maken dat ervoor zorgt dat het aantal arbeidsongevallen niet gaat stijgen maar gaat dalen en dat slachtoffers en nabestaanden beter worden bejegend.

 

iMaintain 4, 2019

7 mei 2019

Prestatiemanagement
iMaintain Prestatiemanagement 2019

Wanneer 2 Oct 2019
Locatie Oranjerie Hydepark, Hydeparklaan 10, 3941 ZJ Doorn