nieuws

Ageing speelt flinke rol bij ongevallen met chemische stoffen

Publicatie

12 jul 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

ageing, veiligheid

Het RIVM heeft onderzocht welke rol veroudering van installaties speelt bij ongevallen met chemische stoffen. Het blijkt dat bij ongeveer dertig procent van de ongevallen veroudering van de installaties (mede) oorzaak is van het ongeval.

Veroudering wordt in Nederland vaak aangeduid met de Engelse term ageing. Sinds 2015 zijn zogeheten Brzo-bedrijven verplicht om de veiligheidsrisico’s die samenhangen met ageing en corrosie van hun installaties in kaart te brengen en te beheersen. Vanaf 2017 besteden Brzo-inspectiediensten bij hun inspecties aandacht aan ageing van installaties.

Onderzoek

Het RIVM heeft voor dit onderzoek 91 ongevallenrapportages van Brzo-bedrijven geanalyseerd. Daarnaast heeft het instituut met een enquête onderzocht hoeveel aandacht de branches besteden aan ageing. Daaruit bleek dat ageing nog niet bij alle branches expliciet wordt meegenomen bij de beheersing van risico’s. Ook blijkt dat bedrijven ageing verschillend definiëren. Wel zijn er sinds de enquête initiatieven ondernomen om meer aandacht te krijgen voor veroudering van installaties bij overheid en bedrijven.

Europese regelgeving

Aanleiding voor het onderzoek is de Europese richtlijn Seveso-III, die bedrijven verplicht om aandacht te besteden aan ageing van hun installaties. De Europese Unie hanteert een brede definitie van ageing. Behalve door slijtage van materiaal kunnen incidenten bij dit type bedrijven ook zijn veroorzaakt door veroudering van de procedures, de organisatie en de kennis om veilig met de installatie te werken.

Download hier het rapport over de invloed van ageing bij ongevallen.

Download hier de resultaten van de enquête.

Industrielinqs 4, 2021

4 mei 2021

nieuws

Banen door groene waterstof

AGENDA

IRE / APEX 2021

15-06-2021 MECC, Maastricht