agendaitem

Kick-off World Class Maintenance Zuid

Wanneer

28 Mar 2018

Platform

iMaintain

Organisatie

WCM

Het LWV Maakindustrie Platform en World Class Maintenance nodigen je uit voor de start van een regionaal innovatie netwerk: World Class Maintenance Zuid. Deze kick-off vindt plaats tijdens LIMBURG UNLIMITED op 28 maart om 13:30 uur in het MECC Maastricht. Komsamen met ons verkennen welke kansen er in de regio liggen om innovatie tot bloei te brengen.

Initiatiefnemers Brightlands, Sabic, Sitech Services, Stork, Spie, USG en World Class Maintenance hebben zich verenigd in het nieuwe platform World Class Maintenance Zuid (WCM Zuid) dat als doel heeft door samenwerking duurzaamheid en innovaties in asset management op te starten en te versnellen. Het platform ondersteunt alle asset owners in de regio. Infra, procesindustrie, weg en water, aerospace hebben allen baat bij innovatie van asset management. Hier gezamenlijk de schouders onder zetten draagt bij aan een sterk Smart Industry cluster in Limburg.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor asset owners, service providers, opleidings- en kennisinstituten en overheden in de regio Limburg, die vanuit hun functie inhoudelijk betrokken zijn bij procesmatige of technologische innovaties of daarover besluiten.