agendaitem

Seminar Asset Management Control 2018

Wanneer

7 Nov 2018-8 Nov 2018

Platform

iMaintain

Organisatie

AMC Centre

Het seminar Asset Management Control 2018 wordt gehouden op de Vliegbasis Woensdrecht.  Dit jaar is het thema ‘Get Oriented’ To find the optimal balance. 

Op woensdag 7 en donderdag 8 november zal voor de zeventiende keer door het ministerie van Defensie in samenwerking met het AMC Centre het seminar AMC worden georganiseerd. De locatie is het  Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) op de vliegbasis van de Luchtmacht. Commodore Denny Traas MSc is de gastheer van het seminar AMC en commodore drs. Richard Laurijssen maakt het mogelijk om het  AMC seminar voor een derde keer bij het LCW te houden. Ook de excursie zal op het LCW plaatsvinden.

AMC focust op de ‘job’ van organisaties die verantwoordelijk zijn voor kapitaalgoederen, zoals; fabrieken, productielijnen, schepen, vliegtuigen, etc.. Veelal is dat materieel zeer complex en zijn er gedurende de ‘life cycle’ vele ‘shops’ bij betrokken. AMC is daarom gebaseerd op een integrale systeemaanpak. Hier komt AMC dan ook in aanraking met de bedrijfsconcepten, gericht op het shop management, zoals; ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer Relation Management), TQM (Total Quality Management), ILS (Integrated Logistics Support), etc.. Een integrale aanpak in de vorm van een groeimodel, lijkt de oplossing. Dit met behulp van zelfsturende teams, bemand door professionals, vanuit een lerende organisatie.