nieuws

AkzoNobel lijkt goed bestand tegen aardbeving

Publicatie

20 jun 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

aardbeving, loss of containment

‘Wij stellen vast dat we goed bestand zijn tegen een aardbeving van 5 op de Schaal van Richter bij Loppersum’, stelt site director Johan Visser van AkzoNobel. Hij benadrukt wel dat het voorlopige resultaten zijn. De uitkomsten worden nog voorgelegd aan de Technische Universiteit Delft.

Om van installaties en gebouwen van de industrie in Groningen de bestendigheid tegen aardbevingen als gevolg van de gaswinning te toetsen, wordt een zogenoemde loss of containment berekening gebruikt. Centrale vraag in de toets is: treedt er een loss of containment op bij een aardbeving van 5 op de Schaal van Richter bij Loppersum. Het antwoord is: ja of nee. Zo ja, dan wordt berekend welke tijdelijke mitigerende maatregelen nodig zijn en stelt het bedrijf een plan van aanpak op om de knelpunten definitief te verhelpen.

Chloortanks

Visser is tevreden met de uitkomsten bij AkzoNobel in Delfzijl. ‘Ook voor de chlooropslagtanks geldt dat ze voldoende veilig zijn. Wel bereikte de gehanteerde rekenmethodiek haar grenzen door de complexiteit van de chloortanks, bijvoorbeeld doordat de vaten van deze tanks dubbelwandig zijn uitgevoerd. De uitkomsten worden als ‘valide’ beschouwd. Experts van de TU Delft geven trouwens aan dat er geen alternatieve rekenmethodes voorhanden zijn.’

Meetkamer

De meetkamer van de chloor- en monochloorazijnzuur(MCA)fabriek voldoet eveneens. Enige kanttekening is het metselwerk dat mogelijk enige versterking behoeft. ‘De muur valt zeker niet om, maar bij 5 op de Schaal van Richter zouden hierin scheurtjes kunnen ontstaan. Er zijn enkele aanbevelingen gedaan om dit tegen te gaan, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een laag spuitbeton of door het aanbrengen van extra steunen.’

Leidingbrug

‘De voorlopige conclusies na de berekeningen voor delen van de leidingbrug geven aan dat de draagkracht ruim voldoende is. De kans op verweking van de ondergrond is verwaarloosbaar’, aldus Visser. In de opslagloods voor zakgoed met droge MCA, wordt geadviseerd om, wanneer de volledige hoogte van de stellingen zou worden benut, deze ofwel te versterken of nieuwe stellingen te plaatsen. ‘Ook hier is van direct gevaar geen sprake.’

Bevestigd

Begin 2016 gaf AkzoNobel op basis van onderzoek al aan dat er voor het Chemiepark Delfzijl geen sprake was van een hoger risico voor externe veiligheid. Dit onderzoek werd gedaan op verzoek van toenmalig minister Kamp. Deze verwachtingen zijn nu bevestigd. Lees hier meer.

iMaintain 8, 2019

24 september 2019

Prestatiemanagement
iMaintain Prestatiemanagement 2019: Creating Value

Wanneer 2 Oct 2019
Locatie Oranjerie Hydepark, Hydeparklaan 10, 3941 ZJ Doorn

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.