nieuws

Antwerpse haven zet in op sneller en efficiënter vrachtverkeer

Publicatie

11 dec 2017

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

haven, transport

Het Havenbedrijf Antwerpen zal de komende drie jaar 1,4 miljoen euro investeren in projecten die het vrachtverkeer dat verbonden is aan activiteiten van de haven vlotter en efficiënter laten verlopen. De zeven projecten die werden geselecteerd voor financiële ondersteuning, zullen er samen voor zorgen dat er op jaarbasis bijna 250.000 vrachtwagenritten minder worden uitgevoerd. Ook de Vlaamse regering maakt 1,4 miljoen euro vrij voor projecten die de mobiliteit in en rond Antwerpen verduurzamen.

‘De mobiliteit op onze Vlaamse wegen raakt ons allemaal’, sprak Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen tijdens het zesde intermodaal event van het Havenbedrijf. ‘In de perceptie van velen leeft de idee dat de haven een belangrijke oorzaak is van het fileleed, maar de haven is slechts een van de vele gebruikers van ons wegennet. Onze regio ligt nu eenmaal op een economisch belangrijk kruispunt tussen Nederland, Noord-Frankrijk en het Duitse Ruhrgebied. De komende jaren vatten werkzaamheden aan die de mobiliteit in en rond Antwerpen zullen verbeteren, maar extra infrastructuur alleen zal niet voldoende zijn.’
Havenschepen Marc Van Peel vult aan: ‘Een modal shift naar duurzamere transportmiddelen die geen of minder gebruik maken van onze wegen, is niet alleen vandaag maar ook morgen een cruciale voorwaarde voor efficiëntere mobiliteit. Daarom investeert het Havenbedrijf de komende jaren middelen in projecten die door marktspelers worden opgezet en die bijdragen tot een vlotter (vracht)verkeer in en rond de haven.’

Open projectoproep

De zeven projecten die financiële ondersteuning krijgen, werden geselecteerd na een Open Projectoproep van het Havenbedrijf. De ingediende projecten zijn beoordeeld op een aantal criteria, zoals het aanbieden van een betrouwbaar en prijscompetitief alternatief voor bestaande en minder duurzame oplossingen en het voorzien van een rendabel business plan. De zeven projecten kunnen rekenen op een maximale steun van 200.000 euro gespreid over een periode van drie jaar. De gekozen projecten zijn er op gericht lege vrachtwagenritten te vermijden, meer over het spoor of via binnenvaartschip te vervoeren en de binnenvaart te innoveren Ook wordt er gewerkt aan de bouw van hybride binnenschepen, een directe spoorverbinding naar Luik en eentje naar Bratislava.