nieuws

Beton tunnels minder brandwerend dan gedacht

Publicatie

9 aug 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

infrastructuur, veiligheid

Vier tunnels voldoen niet aan de strengste brandveiligheidseisen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat. Er kan sprake zijn van een verminderde brandwerendheid van beton dat in tunnels is gebruikt die na 2008 zijn opgeleverd. Bij extreem hoge temperaturen houdt het beton minder lang stand dan eerder werd gedacht. De tunnels zijn wel veilig voor weggebruikers, maar er moeten aanvullende afspraken worden gemaakt met de hulpdiensten.

Het gaat om het beton in de Salland-Twentetunnel (N35), de Ketheltunnel (A4), de Tweede Coentunnel (A10) en de Koning Willem Alexandertunnel (A2). Experts hebben aangegeven dat waarschijnlijk een verandering in de samenstelling van het beton vanaf 2008 is geïntroduceerd waardoor de verminderde brandwerendheid zich kan voordoen.

Extra onderzoek

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schultz van Haagen (Infrastructuur en Milieu) dat ze extra onderzoek wil laten doen naar tunnels die tussen 2000 en 2008 zijn opgeleverd om te kijken of het risico van verminderde brandwerendheid zich ook voor 2008 kan hebben voorgedaan. Ook wil ze een analyse laten doen van mogelijke gevolgen voor de wegtunnels in aanbouw. Daarnaast wil de minister onderzoek doen naar combinaties van beton en brandwerende platen. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de feitelijke situatie in de tunnel en mogelijke oplossingsrichtingen.

Schultz van Haagen benadrukt dat de Nederlandse tunnels tot de veiligste van Europa behoren. ‘De kans op een extreem grote brand in een wegtunnel is zeer klein en heeft zich in ons land ook nog nooit heeft voorgedaan.’