nieuws

Binnen 72 uur onderhoud aan de Hollandsche IJsselkering

Publicatie

13 mei 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Het onderhoud bestaat uit het reinigen van het object, de schuiven, het bediengebouw en de onderzijde van de vaste en basculebrug (Algerabrug). Daarnaast worden de hijs- en evenwichtskabels van de heftorens en schuiven geïnspecteerd en gesmeerd.

 

Met het beheer en onderhoud van deze Zuid-Hollandse stormvloedkering investeert Rijkswaterstaat in de bescherming tegen hoogwater en een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer. ‘Door onze waterkeringen tip top in orde te houden, zorgen we ervoor dat miljoenen Nederlanders veilig blijven en onze economie kan blijven draaien’, aldus Lucien van Hove, deskundige waterkeringen Rijkswaterstaat.

 

Tijdswinst

Zo min mogelijk overlast voor de gebruikers en de omwonenden. Dit is het streven van Rijkswaterstaat. Er is uitvoerig gekeken naar de mogelijkheden om de geluids- en verkeershinder voor omwonenden en (vaar)weggebruikers zo veel mogelijk te beperken. ‘Kijk, dat is alleen maar prettig voor de direct omwonenden en reizigers. Onderhoud is nodig en als dat met zo min mogelijk overlast kan is dat alleen maar mooi’, aldus Hans Verhoef, weggebruiker.

 

Er wordt beduidend meer materieel en mankracht ingezet om het onderhoud sneller te voltooien. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op. Het onderhoud zal binnen 72 uur afgerond worden in plaats van de gebruikelijke 120 uur.

 

Een bijzondere kering

De Hollandsche IJsselkering ging in 1958 als eerste van de Deltawerken in bedrijf. De kering bestaat uit twee enorme schuiven van 80 meter breed, die bij hoogwater de rivier helemaal kunnen afsluiten. De kering beschermt het directe achterland, dat een van de laagst gelegen gebieden is. Bij een verwachte waterstand van 2,25 m+NAP bij Krimpen aan den IJssel sluit de kering. Dit gebeurt gemiddeld 1 tot 3 keer per jaar.

 

Bescherming tegen hoogwater

Nederland is bijzonder. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Die lage ligging en de vele rivieren en meren maken Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Stormvloedkeringen beschermen ons land tegen hoogwater. Onderhoud van de keringen is en blijft daarom van levensbelang: voor miljoenen Nederlanders en onze economie.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.