blog

Column: Probleemoplossers gezocht

Publicatie

28 mrt 2017

Auteur

Wim Raaijen

Categorie

iMaintain

Soort

blog

Tags

Het dreigend tekort aan technisch personeel, de vergrijzing, het behoud van kennis en ervaring; het lijken actuele thema’s. Maar zo nieuw zijn de zorgen niet. Er wordt al decennialang over geschreven, gedebatteerd en meer. Ook bij de recente verkiezing van de Maintenance Manager of the Year waren het weer belangrijk onderwerpen. Alle drie de kandidaten zagen grote uitdagingen.

Wel lijkt er een breuk te ontstaan die hoopgevend is. Niet langer wordt alleen maar geredeneerd vanuit het idee van vervanging van vertrekkende oudgedienden. Steeds meer wordt eerst afgevraagd wat er nodig is vanuit modern asset management. Wat is er straks nodig? Misschien worden dan wel heel andere kwaliteiten gevraagd.

Tegelijkertijd kan van de nood een deugd worden gemaakt. Het gebrek aan technici is – soms noodgedwongen – in het verleden opgelost met meer efficiëntie en beter geautomatiseerde systemen. Het gaat inmiddels zelfs zo ver dat bij het opereren van fabrieken, het besturen van vliegtuigen, metro’s of treinen, de menselijke operators steeds meer overbodig worden. Vorig jaar zijn bijvoorbeeld in het vliegverkeer meer ongelukken gebeurd door menselijk optreden dan zonder. Volgens veiligheidshoogleraar Ira Helsloot mag je stellen dat de automatische piloot inmiddels beter op de job is toegesneden dan zijn menselijke collega. De groeiende mogelijkheden van robotisering, gebruik van big data en de opkomst van industry 4.0 lijkt die trend zich alleen maar te versterken.

Daags na zijn verkiezing tot Maintenance Manager of the Year sprak ik Binne Visser over dit onderwerp. Hij ziet in de maakindustrie door deze trend van zelfsturende systemen juist veel mogelijkheden voor moderne onderhoudstechnici. Er moeten altijd mensen beschikbaar blijven om – al dan niet complexe – problemen op te lossen als de productie binnen een bedrijf niet alledaags verloopt. Het zou dus zo maar kunnen zijn dat juist de rol van onderhoudstechnici veel uitdagender wordt. Probleemoplosser in hightech-omgevingen. Dat klinkt meteen veel aantrekkelijker! Als je op deze manier niet een mooi toekomstperspectief voor jongeren kunt opbouwen, weet ik het ook niet meer.

Reageren?
Via de mail: wim@industrielinqs.nl
of via Twitter : @wimraaijen

Bron: iMaintain 3-2017

iMaintain 5, 2019

7 juni 2019

Prestatiemanagement
iMaintain Prestatiemanagement 2019: Creating Value

Wanneer 2 Oct 2019
Locatie Oranjerie Hydepark, Hydeparklaan 10, 3941 ZJ Doorn

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.