blog

Column: Monitoring sleutelt RAMSHE & TCO naar hoger plan

Publicatie

12 jul 2011

Auteur

Leo van Dongen, Universiteit Twente

Categorie

iMaintain

Soort

blog

Tags

In vrijwel alle ondernemingen wordt -bewust of onbewust- veel aandacht besteed aan Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Health en Environment (RAMSHE)-aspecten van kapitaalgoederen. Steeds meer bedrijven staan voor duurzame productontwikkeling. Met de toenemende complexiteit van technische systemen ondervinden ze tegelijkertijd veel problemen bij de effectieve toepassing daarvan niet alleen in het ontwerp, maar ook in de conditiebepaling en in de planning en uitvoering van het onderhoud.

Tot op heden werd degradatiegedrag vooral gevolgd in de achteruitkijkspiegel. Onderhoudsplannen werden voorzichtigheidshalve met relatief grote marges bijgesteld en geoptimaliseerd, terwijl ze een enorme invloed hebben op niet alleen RAMSHE maar ook op de Total Cost of Ownership (TCO). Bij installaties met mechanische systemen ligt een dergelijke aanpak voor de hand, omdat degradatie op grond van extrapolatie voorspelbaar is. In gevallen waar een veelvoud van dezelfde systemen of installaties in gebruik is, zoals vliegtuigen, treinen en compressoren, kunnen uit de grote aantallen op basis van statistische analyses uitspraken over de onderhoudsbehoefte worden gedaan. Gelet op onzekerheden blijven reserves in het benuttingspotentieel echter ongebruikt.

Moderne installaties met veel mechatronica en digitale besturingssystemen beschikken intern over zoveel gegevens dat met uitlezing ervan informatie over de technische toestand van de installatie kan worden opgehaald. Bovendien kan, waar nodig, met sensoren ook gericht gemonitord worden: denk aan trillingsopnemers op kritische lagers. Monitoring is meer dan het vaststellen of diagnosticeren van een storing. Monitoring kan -met registratie en analyse van het verloop van relevante parameters- ook inzicht geven in het degradatiegedrag voordat daadwerkelijk een storing optreedt. Dit kan met monitoring on the spot, maar ook met (draadloze) datacommunicatie, op afstand. Met deze technieken kan de actuele onderhoudsbehoefte worden vastgesteld en het werk worden gepland: voor de korte termijn gericht servicewerk en voor de langere termijn geclusterde beurten op een moment dat het in de productie past. Reliability engineers kunnen vanuit de controlekamer zelfs reparatie- of onderhoudsadviezen geven en storingen voorkomen.

Met monitoring en geautomatiseerde verwerking van de gegevens wordt nauwkeuriger informatie verkregen dan in het verleden. Zo kan zelfs voor de kleinste schakels in een installatie onderhoud op maat worden gesneden, kan de uitnuttingsgraad worden vergroot en worden verrassingen voorkomen. Onderhoud schuift op deze wijze op van statisch, mechanisch, reactief op verleden, logboeken, olie, vette handen en kostenpost naar digitale besturingstechnologie, elektronica, proactief gericht op de toekomst, flexibel, dynamisch en waarde. Real Time Monitoring is daarin de sleutel!

Dynamisch onderhoud op basis van actuele conditiedata vraagt om een flexibele onderhoudslogistiek. Daarvoor is het nodig software te ontwikkelen die de actuele conditie kan interpreteren en planningen kan bijwerken, zonder dat de uitvoerbaarheid in het geding komt. De verkregen gegevens zijn niet alleen van groot belang voor de organisatie en de uitvoering van onderhoudsprocessen. De wisselwerking tussen asset monitoring en maintenance engineering heeft essentiële meerwaarde voor het ontwikkeltraject van kapitaalgoederen. Vanuit de ervaringen, eenmaal opgedaan, kunnen ontwerpregels worden afgeleid. De toepassing daarvan zet ook weer toon voor de benodigde monitoring in de toekomst.

Monitoring brengt RAMSHE en TCO op een hoger plan, niet alleen in het operationele werkveld, maar ook in het ontwerp en het beheer van industriële installaties. Of een organisatie toe is aan een dynamisch flexibel onderhoudsprogramma of juist baat heeft bij een star schema voor de gehele installatie of een mix daarvan met vaste schema’s voor grote componenten in combinatie met toestandsafhankelijk onderhoud, hangt af van wat een organisatie wil en kan. Dat verklaart de grote verschillen in onderhoudsprogramma’s voor vliegtuigen, schepen, treinen en elektriciteitscentrales.

Leo van Dongen, Universiteit Twente

Neem contact op - Bekijk profiel

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.