nieuws

Bouw- en infrasector tekenen voor veiligheid in de bouw

Publicatie

20 jan 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

De motivatie voor dit gezamenlijke initiatief ligt in de ongevallencijfers in de sector, zowel bij werknemers als bij gebruikers van gebouwen en bouwwerken. Ongevallen gebeuren niet alleen tijdens het werk, maar ook na oplevering als gevolg van bijvoorbeeld constructiefouten.

Veiligheidsgebreken

Volgens de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben in de bouw in een periode van 2008 tot en met 2011 1.464 ongevallen onder werknemers plaatsgevonden, waarbij 49 dodelijke slachtoffers vielen te betreuren. Jaarlijks komen op bouwterreinen gemiddeld vijf mensen om het leven en houden er tientallen blijvend letsel over door bijvoorbeeld een val van een ladder of steiger. Daarnaast kunnen gebouwen ook ná de bouw aanzienlijke bedrijfsschade en maatschappelijke kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld door veiligheidsgebreken in de constructie, gebrekkige brandveiligheid of gebrek aan controle op bijvoorbeeld legionellabesmetting. Er worden jaarlijks nog veel bouwwerken opgeleverd met veiligheidsgebreken. Volgens een schatting van het meldpunt Aanpak Bouwincidenten Constructieve Veiligheid gaat het om circa 20.000 constructieve bouwfouten per jaar.

Governance Code

Minister Blok van het ministerie Wonen en Rijksdienst, waaronder de Rijksgebouwendienst ressorteert, steunt het initiatief van de sector van harte: in steeds meer bedrijfstakken, zoals de (petro)chemische industrie, de zorg en ook de bouw is het motto: Je werkt hier veilig of je werkt hier niet. Ik vind het een uitstekende zaak dat opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw, de infrastructuur en de installatietechniek zelf het initiatief hebben genomen om de veiligheidscultuur in hun sector verder te verbeteren, zodat het aantal ongevallen en veiligheidsgebreken aan bouwwerken afneemt. De Governance Code Veiligheid in de bouw toont aan dat de bedrijven die deze verklaring ondertekenen, hun verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige werkomgeving.'

Uitvoeringsagenda

De ondertekenaars committeren zich aan de Governance Code (PDF, 6,2 MB) en de nog op te stellen uitvoeringsagenda. Zij doen dit voor het verbeteren van de veiligheidscultuur en prestaties, het versterken van de keten, standaardisatie, scholing en door te leren van elkaar. Zij zullen actief en openbaar verantwoording afleggen over hun veiligheidsinspanningen, bijvoorbeeld in hun jaarverslaggeving of op hun eigen websites.

Deelnemers

De vijftien partijen zijn: Acta Safety Professionals, AKD advocaten & notarissen, Ballast Nedam, Ministerie van Defensie, Dura Vermeer, Heijmans, KIVI NIRIA, BAM, ProRail, Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Strukton, TBI, Unica en VolkerWessels.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.