nieuws

Chemie gaat verscherpt toezien op veiligheid toeleveranciers

Publicatie

3 nov 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Het plan van aanpak van het platform geeft handreikingen voor de manier waarop bedrijven hun opdrachtnemers kunnen beoordelen op veiligheidsprestaties, veiligheidscultuur en de mate waarin wettelijke normen naleven. Dat kan gebeuren voordat een opdracht verstrekt wordt of tijdens de uitvoering ervan. ‘Als chemisch bedrijf moeten we er voor in kunnen staan dat we alleen zaken doen met bedrijven die het qua veiligheid op orde hebben’, aldus Anton van Beek, voorzitter van Veiligheid Voorop.

 

Twijfel

Bij twijfel over een juiste veiligheidscultuur kan van de opdrachtnemer een plan ter verbetering van veiligheidscultuur en -prestaties worden gevraagd. De aanpak is erop gericht dat bedrijven elkaar sterker maken, onder meer door deuren voor elkaar open te stellen en door introductie van een ‘buddyschap’. Dat houdt in dat grotere opdrachtgevers een aantal opdrachtnemers specifiek voorzien van hulp, begeleiding en advies.

 

Veiligheid Voorop is een platform van ondernemingen in Nederland die met gevaarlijke stoffen werken (BRZO-bedrijven). Het platform is in 2011 op initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en enkele branches in de (petro)chemie, in het leven geroepen om de veiligheid bij BRZO-bedrijven in de chemieketen te verbeteren.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.