nieuws

Congres informeert en inspireert

Publicatie

8 okt 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

onderhoud

In de wereld van maintenance draait alles om het instandhouden van de assets. Tijdens de crisis werd minimaal geïnvesteerd en was er geen geld voor innovaties en uitbreiding. Anno 2017 kijken we voorzichtig naar Industrie 4.0 en zijn we weer bereid te investeren. Maar we hebben ook geleerd van het verleden. Als we bij het ontwerp van een asset al rekening houden met alle facetten die tijdens de levensduur een rol spelen, kunnen we efficiënter opereren en geld besparen.

iMaintain Prestatiemanagement 2017 stond in het teken van Asset Lifecycle Management. Het congres werd georganiseerd door het iMaintain platform in samenwerking met de NVDO Suto. Deze sectie van NVDO speelt een belangrijke rol in het leggen van verbanden tussen theorie en praktijk; wetenschappelijk onderzoek wordt ingezet om onderhoud en asset management te verbeteren, terwijl  vanuit de praktijk input wordt gegeven aan de onderzoeken. Tijdens dit congres was er volop aandacht voor een onderzoek van de Universiteit Twente naar betrouwbare organisaties. Wat maakt een organisatie een high reliability organisation (HRO)? En hoe gaan zij om met de introductie van nieuwe assets?

Infaseren van assets

Het onderzoeksteam, bestaande uit Wilbert Wijns, Ton Klinkenberg, Nick Piscaer en Jan-jaap Moerman, deden opzienbarende ontdekkingen. Uit het onderzoek dat werd gehouden onder negentig participanten bleek onder andere dat er een verband bestaat tussen de prestatie van de assets en de mate van betrouwbaarheid van de organisatie zelf. Enigszins verontrustend is de uitkomt van de vraag in hoeverre de participanten tevreden zijn over de totale asset performance. ‘Slechts 53 procent vindt de eigen performance goed of uitstekend’, vertelt Jan-jaap Moerman. ‘Het feit dat assets steeds complexer worden, zal hier zeker mee te maken hebben maar uiteindelijk zit de complexiteit niet in de technologie, maar in de organisatie.’
Het zijn van een HRO is een bewuste keuze. Het kunnen anticiperen op onverwachte gebeurtenissen is hierbij een belangrijke factor.

Betrouwbaarheid

Bij KLM Engineering & Maintenance staat betrouwbaarheid – in de luchtvaart ook een synoniem voor veiligheid – zeer hoog in het vaandel. Flip Martens vertelde namens deze organisatie, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de totale KLM vloot, over de introductie van de Dreamliner. Eén van zijn adviezen richting organisaties die een nieuwe asset willen introduceren, is om hier vroegtijdig mee te beginnen. Martens: ‘Sprint early noem ik dit. Dus niet uitstellen en vlak voor de deadline nog duizend dingen moeten doen, maar ook niet vroeg beginnen en daarna focus en energie verliezen. Constante actieve betrokkenheid is erg belangrijk.’
Ook benoemde hij, evenals directeur NS Techniek Leo van Dongen die tijdens het congres vertelde over de introductie van de Flirt treinen, dat succesvolle implementatie vraagt om aandacht voor vier M-woorden: materieel, middelen, methoden en mensen. ‘Laten we leren van de kennis en expertise die we in huis hebben of bij onze samenwerkingspartners kunnen vinden. Als we continu bereid zijn om van elkaar te leren, kunnen we continu verbeteren.’

Expertise van de mens

Dat de ‘mens-factor’ een zeer belangrijke factor is, benadrukte ook Richard Ruitenberg, die vrijdag 13 oktober promoveerde aan de Universiteit Twente op basis van bijna vier jaar onderzoek naar het omgaan met verandering in strategisch Asset Management. ‘Om de betrouwbaarheid van de performances van onze assets te kunnen garanderen, wordt het steeds belangrijker om verbanden te leggen tussen technisch, economisch, compliance, klantkant en organisatie. Kennis en expertise die medewerkers over deze facetten hebben, moeten we bundelen om keuzes te kunnen maken over de instandhouding van de assets.’ Hij toonde de definitie van Pudney uit 2010, die nog steeds toepasbaar is voor asset lifecycle management: ‘Een georganiseerde, multidisciplinaire werkwijze die mensen en middelen inzet om prestatie- en kostendoelstellingen te halen gedurende de hele levenscyclus van de asset, rekening houdend met risico’s en externe ontwikkelingen.’

Innoveren

In 2010 hadden we nog niet de middelen beschikbaar die er nu wel zijn. De NVDO doet jaarlijks onderzoek naar de trends op het gebied van beheer en onderhoud en asset management. Korik Allons van Accenture, projectleider en schrijver van het Visiedocument, zoomde onder andere even in op de bereidheid om te innoveren. ‘Tijdens ons onderzoek is door 37 procent van de respondenten aangegeven dat hun organisatie op het gebied van innovatie achter loopt op overige branches. Verder blijkt dat bij tachtig procent van de bedrijven de IT-systemen conditiegedreven onderhoud niet ondersteunen. Daar valt dus nog iets te winnen. Om de knelpunten bij de adoptie van innovaties op te kunnen vangen, moeten bedrijven werken aan draagvlak en geloof vanuit de organisatie.’
Het is een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt. Tijdens een Mentimeter-stemming met de bezoekers van het congres was tweederde deel het eens met de stelling: We zien steeds meer ruimte voor investeringen in assets en 78 procent zei :‘Ja’, op de vraag of innovaties worden toegepast om de levensduur van assets te verlengen.
En voor de organisatoren niet geheel onbelangrijk: Op de laatste vraag van de dag, of het congres heeft geïnspireerd, antwoordde maar liefst 97 procent bevestigend.

Fotocredit: Industrielinqs pers en platform