nieuws

Consortium ‘Logistiek Verenigd’ opgericht

Publicatie

22 dec 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Logistiek

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud maakte onlangs tijdens de jaarvergadering bekend dat ‘logistiek’ het jaarthema is voor 2017. De sectoren maintenance en service logistiek willen het komend jaar nog nauwer met elkaar samenwerken. Afspraken hierover worden gemaakt binnen het consortium ‘Logistiek Verenigd’. 

De Nederlandse onderhoudsmarkt heeft een omvang van tussen de 30-35 miljard euro. Dit is ongeveer vier procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De totale sector biedt werkgelegenheid aan zo’n 280.000-300.000 onderhoudsprofessionals.
Met een toegevoegde waarde van 53 miljard euro per jaar en 646.000 arbeidsplaatsen is logistiek van groot economisch belang. Dat zijn niet alleen bedrijven die een product vervoeren of overslaan, maar ook logistieke en supply chain functies binnen verladende bedrijven. De Topsector Logistiek ondersteunt bedrijven uit andere sectoren. Voor deze bedrijven is goede logistiek bepalend voor de tijdigheid en lever-betrouwbaarheid en daarmee voor hun marktpositie.

Met de ondertekening van afspraken, hebben vier partijen uit beide sectoren een handtekening gezet onder de samenwerking binnen het consortium ‘Logistiek Verenigd’. Alle betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat beide (grote) werelden elkaar enorm kunnen versterken.
Op het programma staan onder meer een prijsvraag binnen het innovatiefonds, een jaarlijks gezamenlijk innovatie-event, een gezamenlijke website waar best practices worden gedeeld én een gezamenlijk event. Daarnaast wordt een visie geformuleerd op basis van nader te onderzoeken kentallen en actualiteiten. Dit zal worden vastgelegd in het ‘Visiedocument maintenance meets service logistiek’.

De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door Marcel Morsing (bestuurder) namens de NVDO, Ben Gräve van het Service Logistics Forum, Jürgen Donders van de Vereniging Logistiek Management en Jasper de Graaf namens Topsector Logistiek (TKI Dinalog).

Bron: NVDO