nieuws

Prestatiecontracten stimuleren innovatie

Publicatie

25 sep 2013

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Van Weele bespreekt vandaag tijdens het iMaintain Prestatiemanagement-congres de resultaten van het onderzoek dat hij uitvoerde samen met de onderhoudsbranche. ‘Bedrijven besteden steeds meer uit en ook onderhoud is steeds vaker uitbesteed.’ Hij staafde zijn bewering met resultaten uit de Suto-benchmark. De respondenten in het onderzoek gaven aan gemiddeld 66 procent van hun onderhoudswerk uit te besteden. ‘Uitbesteden van werk leidt automatisch tot conflicterende belangen’, vervolgt Van Weele. ‘De kunst is om inzicht te krijgen in de belangen van zowel de opdrachtgever en opdrachtnemer en ze vervolgens in lijn te brengen. Je kunt daarbij kiezen voor gedragsgestuurde contracten of output-georienteerde contracten. Bij het ene contract ga je technisch voorschrijven wat moet worden uitgevoerd, terwijl in het andere contract wordt vastgelegd welke functionele eisen je stelt aan een asset.’

Nadeel van een technisch georienteerd contract is dat de aannemer opdrachten uitvoert en dus geen ruimte krijgt om zijn eigen kennis en expertise in te brengen om processen en installaties te verbeteren. In een prestatiecontract zou die ruimte wel moeten zitten en de basisvraag van het onderzoek van Van Weele was dan ook: levert functioneel aanbesteden via prestatiecontracten daadwerkelijk tot innovatie. Die vraag werd positief beantwoord. De reslutaten van het onderzoek worden binnenkort gepubliceerd en zullen ook worden besproken in de komende editie van iMaintain.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.