nieuws

De wetenschappelijke kijk op prestatiemanagement

Publicatie

26 aug 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Professor Frank Verbeeten van de Universiteit van Utrecht is al een aantal edities van het onderzoek betrokken bij de inhoud ervan. Op dit moment loopt er met en via de NVDO Suto een onderzoek naar prestatiemanagement. Tijdens het congres op 1 oktober presenteert Verbeeten zijn uitkomsten en wetenschappelijk onderbouwde analyses.

Verbeeten is zoals het een hoogleraar betaamt tot die tijd zeer terughoudend met harde uitspraken over zijn onderzoek. Wat hij wel wil vertellen, is dat opvalt dat ondanks het economisch herstel dat voorzichtig  in lijkt te zetten, de druk op de kostprijs nog steeds hoog is. De top drie van belangrijke factoren in prestatiecontracten is (1) kosten (2) Operational Excellence en (3) Customer Intimacy.

Relatie of innovatie

Verbeeten streeft er dit jaar naar om ook per sector een onderscheid te kunnen maken. Daarvoor is het van belang dat er voldoende respondenten zijn op het onderzoek. Via de werving voor het iMaintaincongres en op de LinkedIn-groep van de NVDO is een directe link te vinden naar het NVDO Suto-onderzoek waar Verbeeten zijn analyses op uitvoert.

Uit de beschikbare resultaten tot nu toe blijkt grofweg dat de maatstaven binnen de huidige contracten 45 procent financieel gedreven zijn. Zo’n dertig procent van de maatstaven heeft meer het karakter van een inspanningsverplichting en slechts twintig procent van de indicatoren is gericht op uptime van de assets en geproduceerd product als een van de uitkomsten van het onderhoudscontract. De overige vijf procent valt tot nu toe in de ruis van overige mogelijkheden.

Ook in Eindhoven en Twente lopen studies naar de prestaties van prestatiecontracten. Arjan van Weele en Regien Sumo kijken via de TU Eindhoven naar de impact van een goede relatie, vertrouwen, communicatie en commitment op de geleverde prestaties en zelfs naar de invloed op innovatie. Leo van Dongen onderzoekt de waarde van innovatie op prestatiecontracten. Op alle universiteiten draaien de raderen voor de onderzoeken die door elk van de hoogleraren op 1 oktober worden gepresenteerd als wetenschappelijk kader voor  Prestatie­manage­ment.

Trend

De afbakening in de ochtend loopt goed door in de rest van de dag en avond. In de opvolgende blokken wordt door specialisten en het publiek doorgepakt op respectievelijk de prestatiegedreven organisatie met Suiker Unie, Enexis en NedTrain. Met Rijkswaterstaat, de Stichting Industriële Reiniging en Dutch Institute World Class Maintenance wordt de stelling ‘prestatiemeting verhindert inno­vaties’ behandeld en niet in de laatste plaats is aandacht voor minder meetbare factoren van prestatiemanagement.

In een tijd waar ketenintegratie belangrijker lijkt te worden en regelmatig blijkt dat marktpartijen en opdrachtgevers elkaar opzoeken en zowel vragen als oplossingen delen, lijken de eerste bevindingen van professor Verbeeten haaks te staan op deze praktijk. Wat wordt de komende tijd de trend die de boventoon voert? Een goede relatie als basis voor een mooie prestatie? Of blijft de druk op kosten ook een stempel drukken op de samenwerking en de prestaties?  

Aanwezig zijn op 1 oktober? Meld u nu aan!

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.