nieuws

De Zandmotor draait

Publicatie

4 jan 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Ruim 2,5 miljoen m3 is al door wind en golven verplaatst langs de kustlijn, de Zandmotor is hierdoor in zijn geheel smaller en langer geworden. De ontwikkeling van deze innovatieve vorm van bouwen met de natuur wordt door tientallen onderzoekers op de voet gevolgd. Vandaag presenteren zij de eerste bevindingen op een congres voor vakgenoten.

 

Carola van Gelder, Projectmanager Zandmotor van Rijkswaterstaat, geeft aan dat de bevindingen positief zijn: 'De kustveiligheid neemt toe doordat het zand wordt afgezet langs de noord- en zuidkant van de Zandmotor en zich verspreid binnen het kustfundament. Dit zien we aan instrumentele metingen met de Argusmast, de radarinstallatie, jetski’s en visuele inspectie vanuit de lucht. Je kunt het zelf ook zien aan de vormverandering van de Zandmotor en de jonge duintjes die zich op verschillende plekken vormen. Ook de natuurontwikkeling laat positieve veranderingen zien in de vorm van een verscheidenheid aan (bodem)dieren in de lagune en het duinmeer en de eerste plantensoorten die opkomen zoals zeeraket, spiesmelde en gelobte melde. De Zandmotor is bovendien een geliefde plek om te recreëren.'

 

Het onderzoek naar de ontwikkeling van de Zandmotor loopt door tot 2021. In 2016 worden de eerste conclusies getrokken over dit pilotproject. Onderzoekers van verschillende universiteiten en kennisinstituten werken in dit unieke project samen aan kennisontwikkeling over deze natuurlijke manier van kustonderhoud. Dit is belangrijk voor Nederland, omdat het een financieel aantrekkelijk alternatief kan zijn voor de jaarlijkse kustsuppleties maar ook cruciaal om het concept toe te kunnen passen op andere plaatsen. Arjen Luijendijk, een van de drie postdoc onderzoekers op dit project, geeft aan dat er al concrete belangstelling is uit het buitenland: 'De Zandmotor is een prachtige showcase, vanuit Zuid Zweden en Peru is bijvoorbeeld al belangstelling voor toepassing van het concept getoond, dat gaan we verder verkennen'.

 

Rijkswaterstaat werkt in dit onderzoek samen met andere overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen waaronder de provincie Zuid-Holland, Ecoshape, Deltares en de TU Delft.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.