nieuws

Defensieminister op de bres voor maintenancecluster Woensdrecht

Publicatie

29 jan 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

De provincie Noord-Brabant heeft naast Vliegbasis Woensdrecht in Business Park Aviolanda ruimte ter beschikking gesteld aan bedrijven die zich bezighouden met luchtvaartonderhoud, voor zowel militaire als civiele vliegtuigen en helikopters, als ook onbemande vliegtuigjes (UAS). Doel van het project is uiteindelijk een verzameling technologische hoogwaardige bedrijven te centreren rondom de Vliegbasis. Voor de regio betekent dit werkgelegenheid, de luchtmacht heeft zijn onderhoudspartners dichtbij huis en de bedrijven kunnen gebruik maken van de start- en landingsbaan van de Vliegbasis.

Onderhoudscontract F35

Cruciaal in dit project is het aantrekken van het onderhoudscontract voor de motoren van de F35. Behalve hoogwaardige werkgelegenheid (120-140 directe arbeidsplaatsen) voor dertig jaar en langer zal het spin-off opleveren voor andere gebieden zoals opleidingen en logistiek.

De luchtmacht heeft dan ook het voortouw genomen bij het opzetten van een businesscase. Het binnenhalen van een dergelijk onderhoudscontract zal naar schatting 72 miljoen euro aan investeringen vergen, op te brengen door het rijk en private ondernemingen. Ook de provincie heeft te kennen gegeven te overwegen middelen beschikbaar te willen stellen voor een deel van de financiering.

Nederlands-Italiaanse intentieverklaring

Belangrijk voor het welslagen van het project is ook de intentieverklaring tussen Nederland en Italië waarbij de Nederlandse F35 's in Italië zullen worden geassembleerd en de motoren van de Italiaanse F35's voor groot onderhoud naar Nederland komen. Oud-minister Verhagen is door het kabinet aangesteld als bijzonder vertegenwoordiger van de Nederlandse Defensie-industrie, voor de verwerving van orders voor productie en onderhoud.

Eind dit jaar moet dan duidelijk zijn of het mogelijk is het onderhoud van de motoren richting Noord-Brabant te krijgen en daarmee de groeikansen van Aviolanda aanzienlijk te vergroten.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.