nieuws

Dijk doorgebroken, proef geslaagd

Publicatie

14 okt 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Enige tijd geleden kocht het hoogheemraadschap van Rijnland de Leendert de Boerspolder, een kleine polder in de buurt van Schiphol, die is omgeven door de ringvaart van de Haarlemmermeer. Het bedrijf wil de polder onder water te zetten voor extra boezemcapaciteit en natte natuur. Rijnland bood wetenschappers en waterschappers hiermee een unieke kans via een bezwijkproef meer te weten te komen over de actuele sterkte van de veendijken die de polder beschermen tegen het omliggende boezemwater.

Verzwakt

Een deel van de omliggende polderdijk is de afgelopen weken stukje bij beetje verzwakt door hem te verzadigen met water en achter de dijk de bodem te ontgraven. Allerlei meetapparatuur hield nauwkeurig de veranderingen in de dijk bij. Tot woensdag 06:30 uur, toen de veendijk er uiteindelijk de brui aangaf. Dat was bijna op het tijdstip dat de wetenschappers hadden voorspeld. Met de resultaten van de bezwijktest kan ontwikkelde kennis over de sterkte van veen en de stabiliteit van boezemkaden op veen worden gevalideerd en verbeterd.

Dit inzicht draagt bij aan een betrouwbaarder beeld van de berekende stabiliteit van boezemkaden op veenondergrond. De stille hoop is ook dat dit beeld positiever zal zijn dan waarvan totnogtoe voorzichtigheidshalve werd uitgegaan. Het gevolg zou kunnen zijn dat bij veiligheidsbeoordeling waterschappen de stabiliteit van boezemkaden op veen minder vaak hoeven af te keuren en benodigde maatregelen bij de versterking van boezemkaden kunnen worden beperkt.

Meten

Voorafgaand aan de bezwijktest hebben onderzoekers de opbouw van de veendijk gedetailleerd in kaart gebracht en zijn de grondmechanische eigenschappen nauwkeurig vastgesteld. Daarbij zijn sensoren aangebracht, met name gericht op het meten van vervormingen van het dijklichaam en de ondergrond. De analyse van de bezwijktest duurt enkele maanden. In het voorjaar van 2016 wordt vastgesteld of met de ontwikkelde kennis de stabiliteit van boezemkaden op veen goed genoeg wordt beoordeeld.

De bezwijkproef in de Leendert de Boerspolder vormt de basis van een breder onderzoeksprogramma, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan innovatieve monitoringstechnieken, heterogeniteit van de bodemopbouw en onderzoek door de TU Delft naar de betrouwbaarheid van dijken (het TU Delft onderzoek is grotendeels gefinancierd door STW).

De dijkbezwijkproef is uitgevoerd door de TU Delft en Deltares in opdracht van enkele waterschappen, provincies en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.