nieuws

Drie scenario’s voor Unmanned Valley op Valkenburg

Publicatie

11 mei 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

De drie scenario’s gaan van klein naar groot. Het ‘Min-scenario’ is een compacte test- en productielocatie voor rotordrones. Dit zijn de bekende kleine voertuigen met rotormotortjes, vergelijkbaar met mini-helikopters. Voor dit scenario is een start- en landingsbaan niet nodig. Wel is een testruimte in de lucht nodig van ten minste 500 maal 500 meter. Dit scenario biedt ruimte voor tien tot twintig bedrijven die zorgen voor zo'n 150 tot 500 banen.

Het ‘Mid-scenario’ is een Europese testlocatie voor rotordrones en fixed-wing drones. Dit zijn drones met vaste vleugels, vergelijkbaar met zweefvliegtuigen. Voor dit scenario is een start- en landingsbaan nodig van maximaal 1 kilometer en een testruimte in de lucht van 1.000 maal 1.000 meter met een testdoorgang naar zee. Een Europese testlocatie trekt ongeveer twintig tot veertig verschillende nationale en internationale bedrijven aan die zorgen voor 800 tot 1400 banen.

Het ‘Max-scenario’ is een grote internationale testlocatie en vliegveld voor publieke en commerciële toepassingen van fixed-wing drones. Dit scenario levert 900 tot 1800 banen op. Naar verwachting is na vijf jaar bekend of doorontwikkelen naar het max-scenario mogelijk is.

Uit het onderzoek blijkt dat Valkenburg voldoet aan de gestelde eisen voor deze scenario’s.

Aandachtspunten

Het onderzoek benoemt ook enkele aandachtspunten voor een dergelijke ontwikkeling. In de omgeving van de locatie bevinden zich woongebieden. Op de locatie zelf zijn op dit moment slechts enkele hightech ondernemingen gevestigd. De vestigingskosten voor nieuwe bedrijven zijn hoog doordat er geen andere exploitanten zijn gevestigd om kosten mee te delen. Verder verkeert het bestaande vastgoed niet in goede staat. Hierdoor heeft de locatie internationaal geen aantrekkelijke uitstraling.

Een unmanned valley heeft alleen kans van slagen, als overheden (waaronder het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente) de ambitie uitspreken om bereid te zijn te groeien naar het max-scenario. Ook is het nodig in de plannen voor locatie Valkenburg ruimte te laten voor de nodige bedrijvigheid, de nodige investeringen en de nodige infrastructuur zoals de noodzakelijke landingsbaan. Samenwerkingsverbanden met sleutelspelers zijn hierbij onmisbaar.

De provincie Zuid-Holland gaat laten onderzoeken wat de drie scenario’s betekenen voor de ruimtelijke vertaling. Ook wordt een inschatting gemaakt hoe deze scenario's zich verhouden tot natuur-, luchtvaart- en milieuwetgeving. Het tweede onderzoek wordt nog dit jaar verwacht.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.