nieuws

Duurder onderhoud aan Amsterdamse metro brengt gemeente niet in problemen

Publicatie

2 jul 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Om erachter te komen hoe ernstig de problemen met de Oostlijn zijn, deed de Rekenkamer Amsterdam onderzoek naar het Meerjaren Vervangingsprogramma Metro (MVP). De hoofdvraag was: ‘Bevat het MVP voldoende ruimte om de tekorten bij de renovatie van de Oostlijn op te vangen en heeft dit geen consequenties voor de totale scope van het programma?’ De uitkomst: ja, die ruimte is er, enkele kanttekeningen daar gelaten.

Honderd miljoen euro ruimte

Het college van B&W is blij met deze constatering en kan zich op hoofdlijnen vinden in de conclusies van de Rekenkamer. De Rekenkamer heeft gekeken naar het langjarige budget dat de Stadsregio Amsterdam ter beschikking stelt voor vervanging van de metro-infrastructuur. Dit loopt van 2003 tot 2031 en is vorig jaar op verzoek van het college door de Dienst Metro uitgebreid doorgelicht. Uit de analyse van alle afspraken en budgetten is afgelopen maart duidelijk geworden dat er honderd miljoen euro ruimte is gevonden. De Rekenkamer bevestigt dat dit een juiste analyse is.

Dertig miljoen tekort

Maar verschillende media, waaronder Het Parool, vertellen een ander verhaal. Zij interpreteren het rapport als een waarschuwing voor een dreigend tekort van dertig miljoen euro op het onderhoud van metro’s. De overschrijding van zestig miljoen euro voor het onderhoud aan de Oostlijn zou in de toekomst wel degelijk problematisch kunnen worden. De Rekenkamer zou melden dat de gemeente gedurende jaren onvoldoende zicht had op het budget voor de metrorenovatie, in totaal 883 miljoen euro.

Geen nieuwe overschrijding

De gemeente weerspreekt deze conclusie: ‘De overschrijding van dat project is in maart 2013 uitgebreid aan de orde geweest in de Raadscommisie Verkeer en Vervoer. Daar is toen ook vastgesteld dat de dekking voor die overschrijding te vinden is in het MVP (waarvan de Rekenkamer nu vaststelt dat die ruimte er inderdaad is). Er worden door de Rekenkamer geen uitspraken gedaan over een nieuwe overschrijding. Uit de analyse van alle afspraken en budgetten is afgelopen maart duidelijk geworden dat er juist nog honderd miljoen euro ruimte is gevonden. De Rekenkamer rept wel over een mogelijk tekort van dertig miljoen euro. Dit heeft te maken met een projectie van de huidige rentestand over al die jaren. Dat is in de ogen van het College van B&W echter niet reëel, renteschommelingen horen erbij en kunnen ook voordelig uitpakken (bij lagere rentestand). Het programma – dat dus tot 2031 loopt – wordt daarom jaarlijks herijkt. Hierbij worden telkens het budget en de te verwachten uitgaven met elkaar in evenwicht gebracht.’

‘It’s a bitch’

De gemeente erkent wel dat er in het verleden niet altijd zorgvuldig om is gegaan met het budget voor de metrorenovatie. Wethouder Eric Wiebes: ‘We hebben met de ogen van nu nog eens goed naar de gereserveerde budgetten voor vervanging en groot onderhoud gekeken. Het kan allemaal veel zuiniger en efficiënter, zonder dat reizigers daar iets van merken.’ De renovatie van de Oostlijn en het vergroten van de veiligheid in de metrotunnel is volgens de wethouder ‘onnoemelijk veel ingewikkelder’ uitgepakt dan voorzien. ‘It's a bitch. Deze metrolijn heeft ons al veel vaker dwars gezeten. Nu halen we de zwaarste middelen van stal om het op te lossen.’

De volledige toelichting van de gemeente Amsterdam en het rapport van de Rekenkamer leest u hier.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.