nieuws

Duurzame verlichting voor Havenbedrijf Moerdijk

Publicatie

18 aug 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

energietransitie

Havenbedrijf Moerdijk vervangt ruim duizend straatlantarens op het haven- en industrieterrein Moerdijk door een nieuw intelligent en duurzamer systeem waardoor het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de lichtvervuiling op het haven- en industrieterrein vermindert. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsambities van het Havenbedrijf.

Het nieuwe dynamische systeem werkt met LED-verlichting. Het reageert door middel van sensoren op de aanwezigheid van mensen en verkeer: het dimt wanneer er geen verkeer is en licht op wanneer er verkeer aankomt. De verlichting is tevens op afstand bedienbaar. Op plaatsen of in situaties waar het nodig is, kan de verlichting feller worden ingesteld. Daarmee draagt het systeem ook bij aan de veiligheid op het haven- en industrieterrein. Door de keuze voor LED-verlichting en het bepalen van de lichtintensiteit door sensoren wordt aanzienlijk bespaard op energieverbruik.

Het havenbedrijf heeft eerst een test gedaan met deze nieuwe verlichting. De ervaringen en resultaten waren positief. Daarom besloot het havenbedrijf de openbare verlichting in fases op het hele terrein van circa 2600 hectare te vervangen. Fase 1 omvat het middengebied Orionweg/Middenweg/Jupiterweg en is onlangs opgeleverd. In de komende jaren wordt de verlichting in het overige deel van het haven- en industrieterrein gefaseerd vervangen. De voornaamste gebiedsontsluitingswegen zijn nog dit jaar aan de beurt.