nieuws

Ondanks economische groei kwalitatief tekort aan technici

Publicatie

9 mei 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

opleiding, techniek

Uit onderzoek van technisch opleidingsinstituut ROVC blijkt dat de technische sector zich focust op drie belangrijke ontwikkelingen: de groeiende aandacht voor duurzaamheid, de toename van multidisciplinaire systemen en het kwalitatieve tekort aan technici. De resultaten zijn samengevat in de jaarlijkse TechBarometer die tevens laat zien dat er sprake is van economische groei.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 969 personen uit de techniek. De TechBarometer laat voor het derde jaar op rij groei zien: bijna 60 procent van de respondenten geeft aan dat hun omzet in 2017 is gestegen. Het merendeel van de respondenten denkt dat deze stijging doorzet: 67 procent verwacht namelijk ook voor 2018 een omzetgroei. De economische groei zorgt ervoor dat er meer ruimte is voor investeringen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid

Bedrijven geven steeds meer prioriteit aan duurzaamheid. Of het nu gaat om het energieneutraal maken van hun gebouwen of het verduurzamen van hun productie. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar nieuwe isolatiemogelijkheden, zodat er minder energy waste is en bedrijven gebruiken vaker duurzame energiebronnen zoals water en wind. Dit heeft ook invloed op de vraag naar technici. Greuter: ‘Met name in de installatiewereld vinden verschuivingen plaats. De vraag naar installateurs voor waterpompsystemen, zonnepanelen en brandstofcellen zal fors toenemen, terwijl de vraag naar verwarmingsmonteurs afneemt.’

Multidisciplinaire systemen

Een tweede belangrijke trend is de ontwikkeling van zogenaamde multidisciplinaire systemen. Systemen functioneren niet langer op zichzelf maar worden met elkaar geïntegreerd. Dat vergt dus ook andere en nieuwe vaardigheden van het technisch personeel. ‘Het bouwen en aanleggen van systemen wordt minder relevant, terwijl service en onderhoud de boventoon gaan voeren. Een monteur moet ervoor zorgen dat het totale systeem optimaal werkt en blijft werken. Hij moet dus ook kennis hebben van alle verschillende disciplines die met elkaar geïntegreerd zijn’, aldus Greuter. 86 procent van respondenten denkt dat de marktontwikkelingen invloed hebben op de benodigde kennis en kunde van technici. Er is dus grote behoefte aan (bij)scholing van technische medewerkers. Zij moeten allround inzetbaar zijn én kunnen werken met allerlei nieuwe complexe en geautomatiseerde systemen. ‘Machines zijn steeds vaker aan het internet gekoppeld, systemen veranderen van mono- naar multidisciplinair en data-analyse speelt een steeds grotere rol bij het oplossen en voorkomen van storingen.’

Kwalitatief tekort

Verder ziet het ROVC dat kennis minder interessant wordt omdat alles overal en altijd is op te zoeken. Vaardigheden worden echter des te belangrijker. ‘De komende jaren neemt de complexiteit van problemen en storingen toe. Dat betekent dat er vooral vraag is naar technisch personeel met analytisch inzicht en probleemoplossend vermogen. De traditionele monteur zal zich moeten bijscholen en ontwikkelen om mee te kunnen in deze nieuwe rol. Ik denk dat het kwalitatieve tekort aan technici komend jaar groter is dan het kwantitatieve tekort.’
Bijna 75 procent van de respondenten geeft aan dat er de afgelopen vijf jaar een tekort aan technici was en voor de komende vijf jaar verwacht zelfs 79 procent een tekort aan technici. Veel bedrijven zijn in de crisis goede krachten kwijtgeraakt en moeten die tekorten nu weer aanvullen. Vooral in de (petro)chemie, de maritieme branche en de installatiebranche wordt de komende vijf jaar een tekort verwacht.

Het rapport TechBarometer is aan te vragen via e-mail. Klik hier voor meer informatie.

Bron: ROVC