nieuws

Eerste Europese onderhoudsbenchmarkstudie van start

Publicatie

12 nov 2013

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

De demografische ontwikkelingen in heel Noordwest Europa gaan richting een bevolkingskrimp als gevolg van de vergrijzing en ontgroening met de daarbij horende uitdagingen. Ook in België, Duitsland en Frankrijk worden plannen gesmeed om de industrie weer aantrekkelijk te maken en de onderhoudsmarkt efficiënter te laten werken. Om die activiteiten te bundelen, om van elkaar te leren en om vergelijkbare problemen gezamenlijk aan te pakken, riep de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) het More4Core-project in het leven. Met ondersteuning van de Europese Unie werken DI-WCM (Nederland), MEC (Nederland), BEMAS (België), VOKA (België), AFIM (Frankrijk) en WVIS (Duitsland) samen om onderhoud in Europa steviger op de kaart te zetten. Ook de European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS) kon hierbij uiteraard niet ontbreken.

Macro en micro

Wim Vancauwenberghe, directeur van de Belgian Maintenance Association (BEMAS): ‘Eigenlijk gaat het om twee niveaus die we willen meten. We kijken eerst naar de individuele landen en extrapoleren dat op macroniveau naar de Europese markt. Allereerst willen we weten wat de huidige staat van de assets in de West-Europese landen is. Hoe groot is de kennis over professioneel assetmanagement en hoeveel geeft men gemiddeld uit aan onderhoud? Als die cijfers bekend zijn, kun je ook het verbeterpotentieel aanduiden en daarmee concrete routes uitstippelen voor bijvoorbeeld innovatietrajecten of arbeidsmobiliteitprojecten. Op microniveau zou je dan weer kunnen kijken naar benchmarks of het delen van best practices.’

Vragenlijst

Onderhoudsadviesbureau Mainnovation heeft de opdracht gekregen om honderd Nederlandse bedrijven een kosteloze benchmark aan te bieden. Dus de deelname is voor de eerste honderd bedrijven gratis. De basis vormt een standaard vragenlijst die met elk deelnemend bedrijf door  Mainnovation wordt  gevalideerd. Dit levert elke deelnemer een bedrijfsspecifiek benchmarkrapport op over het eigen MRO-verbeterpotentieel. Omdat de benchmark in vier Europese landen wordt afgenomen, in Belgie, Duitsland, Frankrijk en Nederland, zijn de resultaten ook nog te vergelijken met uw collega-productiebedrijven over de grens.

Deelnemen

Geïnteresseerde bedrijven die willen deelnemen aan dit onderzoek naar hun onderhoudsprestaties, kunnen voor meer informatie en om aan te melden terecht op www.worldclassmaintenance.com/more4core

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.