nieuws

Even voorstellen: Emre Kaya, finalist Plant Manager of the Year 2017

Publicatie

12 mei 2017

Auteur

Dagmar Aarts

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

Plant Manager of the Year

De drie finalisten van de Plant Manager of the Year 2017 verkiezing zijn al even bekend. Tijd om deze drie mannen wat beter voor te stellen. Vandaag: Emre Kaya van Organik Kimya.

Bij chemiebedrijf Organik Kimya heeft site director Emre Kaya (36 jaar) de afgelopen jaren met zijn team een enorme vooruitgang geboekt. Op het gebied van veiligheid, productiviteit, klanttevredenheid en medewerkertevredenheid zijn flinke stappen gezet.

Organik Kimya is van oorsprong een Turks/Italiaans familiebedrijf dat specialty chemicals produceert. Sinds 2005 is het ook in Rotterdam gevestigd. Kaya werkt al twaalf jaar bij het bedrijf, eerst in Turkije en sinds 2011 in Nederland. Vanaf oktober 2015 is hij verantwoordelijk voor de gehele Nederlandse operatie.

Toen Organik Kimya in de Rotterdamse haven begon, moest de werk- en denkwijze worden aangepast aan Nederland. ‘Er waren verschillen in cultuur, werkwijze en taal. Wij gebruikten Geert Hofstede’s culturele dimensietheorie om de verschillen goed te kunnen analyseren. In Turkije is men meer gewend aan top-down leiderschap, terwijl hier meer een poldermodel van toepassing is. Er wordt meer doorgesproken met personeel en iedereen wordt van beslissingen op de hoogte gebracht. Wij denken dat het één niet beter is dan het ander, maar om succesvol te zijn in Nederland was een ander soort leiderschap nodig. Dat leiderschap moesten we leren kennen.’

De verkiezing van de Plant Manager of the Year wordt jaarlijks georganiseerd en is een initiatief van het Petrochem Platform, de VNCI en Votob in samenwerking met Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam. De verkiezing draagt bij aan een positief imago van de Nederlandse procesindustrie door de inspanning en prestaties van plantmanagers te benoemen en te waarderen. Een jury, internetstemmers en de bezoekers van het congres Deltavisie bepalen op 8 juni de winnaar.

Boegbeeld

Inmiddels gaat het goed op de Rotterdamse plant met ongeveer tachtig medewerkers. De klanttevredenheid is omhoog gegaan, de onderhoudswerkzaamheden kosten minder tijd en er wordt jaarlijks tien procent meer geproduceerd. Ook is de relatie met de overheid sterk verbeterd. Kaya: ‘In 2012 hadden we wat problemen met de inspectie en daar hebben we van geleerd. De afgelopen jaren hebben we geen overtredingen gehad. Van een bedrijf dat problemen had, zijn we veranderd in een boegbeeld voor de industrie. Dat vind ik een mooie verandering in korte tijd.’

Die veranderingen zijn gelukt doordat er goed is gekeken waar kan worden verbeterd. ‘We hebben in 2012 grote veranderingen in het management doorgevoerd, we hebben geïnvesteerd in veiligheid en training van onze medewerkers en regelmatig bezoeken gebracht aan andere bedrijven in de regio om te leren van elkaar’s best practices. Ook hebben we een dagrapportsysteem gebouwd. De hele organisatie krijgt een dagrapport waarin staat wat die dag de belangrijke onderwerpen zijn. Wij denken dat goede communicatie aan de basis staat van goede bedrijfsvoering.’

Duurzame groei

Het uiteindelijke doel van Organik Kimya is om in 2024, als het familiebedrijf honderd jaar bestaat, het grootste onafhankelijke bedrijf te zijn dat specialty chemicals produceert. ‘De grootste doelstelling van de afgelopen jaren was om een echt Rotterdams bedrijf te worden met connecties in de haven, met bekendheid en een goede naam. Dat is gelukt. Begin 2017 hebben we ons uitbreidingsproject Bosphorus afgerond. Hierdoor is onze productiecapaciteit verdubbeld en er is een enorme vraag naar onze producten. De uitdaging is nu om meer te produceren op een duurzame en veilige manier.’

Voor Kaya persoonlijk is de uitdaging om die groei te managen. Duurzame groei is meteen ook waar hij zich sterk voor zou willen maken als hij de verkiezing wint. ‘Bij groei moet je rekening houden met alle aspecten in het bedrijf. Je kan niet alleen maar zeggen dat je vijftig procent meer wilt produceren. Je moet nadenken over investeringen, veiligheid, het milieu, de leveringsketen, tevredenheid van het personeel en investeren in human capital. Voor groei heb je iedereen uit je bedrijf nodig.’

Lees ook de interviews met de twee andere finalisten: Henk Veldink van Hexion en Roelof van Wijk van Avebe.