nieuws

Essaywedstrijd brengt nieuwe ideeën voor veiligheid bij BRZO-bedrijven

Publicatie

23 mei 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Einde aan de hiërarchie

Denise Harkema (Tebodin) ziet in sociale media mogelijkheden om de veiligheidscultuur binnen BRZO-bedrijven te verbeteren. ‘Een sociaal netwerk leidt een eigen leven. Er ontstaat collectieve intelligentie’, stelt zij in haar verhaal. Op het internet verdwijnt de hiërarchie die veel bedrijven juist wel kennen. En daarmee raakt dit essay ook meteen aan een moeilijk punt: gebruikmaking van sociale media verhoudt zich slecht met hiërarchische verhoudingen. Het vereist van een bedrijf een ‘leap of faith’ om meer gebruik te gaan maken van bijvoorbeeld Twitter en Instagram. In elk geval is het noodzakelijk dat BRZO-bedrijven hierover gaan nadenken.

Het referentiekader bepaalt de veiligheid

Maarten de Looij (Vopak) wijdde zijn essay aan de verschillende referentiekaders die verschillende mensen hebben met het oog op veiligheid. Een algemene veiligheidsmaatregel in de ene context, kan in een andere context juist een risico opleveren: bijvoorbeeld wanneer een tankopslagbedrijf roeiers verplicht om een veiligheidsbril te dragen (dit hindert hen in hun bewegingen bij meerpalen). De Looij verwees naar Thinking fast and slow van Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. Kern uit dit boek: ‘Wij denken misschien dat we rationeel zijn, maar in de praktijk nemen we vaak heel snelle intuïtieve beslissingen. Daarbij speelt het referentiekader, de ervaring van de persoon die het werk doet, een belangrijke rol.’

Conflict mag

In het essay van Roy Jautze (Dana Petroleum) werd de vraag gesteld of het bedrijf er veiliger van wordt wanneer ‘stoere mannen’ zich meer ‘softe skills’ gaan eigen maken. Zoals dat voor de maatschappij als geheel geldt, geldt dat ook voor de situatie in onze bedrijven: veiligheid is gebaat bij een organisatiecultuur waarin er verschillende meningen mogen bestaan. En het mooiste is wanneer die meningen niet alleen maar naast elkaar bestaan, maar ook aan elkaar getoetst worden, zo schrijft Jautze. Hij betoogt zelfs dat er conflict mag zijn over verschillende opvattingen van veiligheid. Alleen moet dat conflict wel op een constructieve manier worden ‘uitgevochten’.

Het thema van de essaywedstrijd ‘Veiligheid een Kettingreactie!’ is niets voor niets gekozen. Bij het werken met gevaarlijke stoffen is niet alleen de veiligheidscultuur binnen het eigen bedrijf van belang, maar ook het veilig samenwerken met ketenpartners, zoals toeleveranciers, contractors, logistieke dienstverleners en afnemers van chemische producten. Door ideeën, ervaringen en adviezen op deze manier te delen met anderen wordt er gewerkt aan de verdere verbetering van de veiligheid in de chemieketen.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.