nieuws

Extra geld nodig voor onderhoud dammen en stuwen

Publicatie

16 dec 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

infrastructuur, onderhoud

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de minister van Infrastructuur en Milieu Schultz van Haegen de komende jaren te weinig heeft geraamd voor het onderhoud en de renovatie van de infrastructuur aan dammen, dijken, stuwen en stormvloedkeringen. Van de 132 miljoen euro die extra nodig is, is een kwart niet gedekt voor de periode tot en met 2020 voor het zogenoemde hoofdwatersysteem, dat de hoeveelheid en kwaliteit van het water in goede banen leidt.

In 2011 had de minister zelf vastgesteld dat er extra budget nodig was, maar dat blijkt alsnog onvoldoende. Dit onderhoud kost het Rijk gemiddeld per jaar 160 miljoen euro. Verder blijkt dat Rijkswaterstaat, als uitvoerder namens de minister, momenteel niet weet of er voldoende geld is. Terwijl er een budgettair tekort is, wordt tegelijkertijd omdat diverse onderhoudsprojecten goedkoper uitvallen een deel van de financiële middelen (nog) niet voor dit onderhoudsdoel benut. Ook het parlement ontbeert hierover informatie.

De rapportage Instandhouding hoofdwatersysteem van 15 december is een derde publicatie in een reeks van de Algemene Rekenkamer. Eerder werden de budgetten voor de instandhouding van de hoofdwegen (2014) en de hoofdvaarwegen (2015) onderzocht en ook toen bleek dat de onderhoudsbudgetten van de rijksoverheid te krap zijn.

Maatregelen

De uitgaven aan het hoofdwatersysteem zullen komende jaren hoger uitvallen, vanwege prijsstijgingen, onderhoud aan extra infrastructuur en onvoorzien onderhoud bij de Oosterscheldekering. De 132 miljoen euro lijkt grotendeels via bestaande potjes opgevangen te kunnen worden, maar er resteert een financieringstekort van 32 miljoen euro, volgens de Algemene Rekenkamer. Ondanks verbeteringen heeft Rijkswaterstaat geen actueel financieel overzicht.

De minister stelt in een reactie dat zij voldoende budget beschikbaar heeft in geval van ernstige risico’s. Verder heeft de minister maatregelen getroffen voor de periode tot 2030 en is een deel van het financieringstekort opgevangen in de ontwerpbegroting 2017 van IenM. Volgens de berekening van de minister resteert een tekort van 18 miljoen euro. Dat hoeft volgens haar nu niet gedekt te worden, omdat het druk zal zetten op komende aanbestedingen.

Bron: Algemene Rekenkamer