nieuws

Extra geld voor techniekonderwijs

Publicatie

6 jun 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

opleiding

Om te kunnen investeren in techniekonderwijs krijgen alle vmbo-scholen met een technisch profiel in 2018 en 2019 extra geld. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaat het om 1500 euro per leerling in 2018 en 3000 euro per leerling in 2019. De gemengde leerweg ontvangt de helft. Dit staat in een brief van minister Slob (Onderwijs) over de uitwerking van de 100 miljoen euro extra voor techniekonderwijs, beschikbaar gesteld door dit kabinet.

De vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel neemt toe. Goed techniekonderwijs is hard nodig. Tegelijkertijd worden scholen geconfronteerd met dalende leerlingaantallen en een afname van het aandeel leerlingen dat kiest voor vmbo-techniek. Dat maakt het lastig om in alle regio’s kwalitatief hoogstaand en dekkend techniekonderwijs te blijven bieden. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk door een dreigend docententekort.
‘De ontwikkelingen in de techniek gaan snel’, zegt minister Slob. ‘Omdat we niet weten hoe de technische arbeidsmarkt eruit ziet als de huidige leerlingen gaan werken, moeten scholen in staat zijn hun onderwijs voortdurend te vernieuwen. Met deze investering krijgen scholen meer lucht om verder te bouwen aan hun techniekaanbod.’

Regionale samenwerking

Omdat de arbeidsmarkt overal anders is en daarmee de vraag naar technische personeel verschilt, kan het onderwijsaanbod per regio verschillen. Slob vraagt scholen daarom om voor 1 april 2019 een regionaal plan voor de periode 2020 – 2023 in te dienen. Het plan moet zijn opgesteld met relevante regionale partijen, scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid. Op basis van deze plannen kunnen scholen vanaf 2020 voor een periode van vier jaar extra geld krijgen.
Slob wil hiermee stimuleren dat scholen goed gaan samenwerken en overal in het land vmbo techniek bereikbaar is voor leerlingen. ‘Het is belangrijk dat overal in Nederland leerlingen kwalitatief goed, actueel en innovatief techniekonderwijs kunnen volgen’, aldus minister Slob. ‘Dat vergt een vooruitziende blik, samenwerking met andere scholen en met het bedrijfsleven in de regio. Gelukkig staan de scholen in de startblokken om hiervoor samen met het bedrijfsleven plannen te maken.’

De plannen voor de extra investering zijn gemaakt in overleg met vmbo scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid.

Bron: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap