nieuws

Fieldlab voor blockchain geopend

Publicatie

25 sep 2017

Auteur

Dagmar Aarts

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

digitalisering, Logistiek

Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam zijn een fieldlab voor blockchain technologie begonnen. Het praktijkgerichte centrum wordt ‘BlockLab’ gedoopt.

Heel simpel gezegd is blockchain een digitale versie van een grootboek gevuld met transacties. Hierbij is geen bank of notaris nodig, omdat het grootboek op computers van verschillende deelnemers in een keten is opgeslagen. Als er een transactie wordt gedaan, controleren al die computers de transactie waardoor fraude praktisch onmogelijk is. Met blockchain wordt het mogelijk om grote netwerken, ketens en markten vele malen efficiënter in te richten, zonder dat daar een dominante, regulerende partij voor nodig is. Dit geldt voor bedrijven, individuen en zelfs voor machines. Blockchain is bijvoorbeeld de technologie achter bitcoin.

Goederenstromen

‘Overal hoor je de kreet blockchain, maar volledig werkende toepassingen zijn nog dun gezaaid’, aldus Maarten Struijvenberg (wethouder economie van Rotterdam). ‘Met BlockLab brengen we daar verandering in. Dat is belangrijk omdat we voor de next economy échte vernieuwing nodig hebben. Blockchain kan die helpen mogelijk maken.’

Zo maakt blockchain het bijvoorbeeld mogelijk om een fijnmazig decentraal energienetwerk op te zetten, waarin bedrijven onderling restwarmte verhandelen, en stadsbewoners elektriciteit. Hiermee wordt een boost gegeven aan de energietransitie-opgave van haven en stad.

‘Dat maakt het voor ons al heel interessant’, zegt Allard Castelein, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam aan. ‘Maar ik denk ook aan de vele toepassingen die blockchain binnen de logistieke ketens mogelijk maakt om goederenstromen efficiënter te organiseren. Deze stap sluit naadloos aan bij onze ‘smartest port’-ambities.’

Voorraadfinanciering havenlogistiek

Tot de eerste concrete projecten behoort een blockchain toepassing voor voorraadfinanciering in de havenlogistiek die in samenwerking met Exact en ABN AMRO is ontwikkeld.

Het BlockLab start met een vijfkoppig kernteam en is gevestigd in het Cambridge Innovation Center in Rotterdam. In het fieldlab worden theoretische blockchain ideeën, met consortia van ontwikkelaars en gebruikers, in een praktijkomgeving ontwikkeld, getest en uitgewerkt tot concrete kansen. Daarnaast fungeert het lab als kennisbron voor het regionale bedrijfsleven. Met de Hogeschool Rotterdam wordt curriculum ontwikkeld, om aanwas van blockchain talent te organiseren.