nieuws

Flexibele robots voor industrie in ontwikkeling

Publicatie

17 jan 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

industrie, smart industry

Voor de voetbal- en zorgrobots van de TU Eindhoven is het vanzelfsprekend dat ze kunnen omgaan met onverwachte, niet geprogrammeerde gebeurtenissen. Ook industrierobots hebben baat bij grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De universiteit start daarom met industriepartners een onderzoeksproject om mobiele industrierobots een open wereldbeeld te geven, waarin zo weinig mogelijk vooraf is vastgelegd. Belangrijk daarin is dat de robots leren begrijpen wat ze zien, zodat ze beter om kunnen gaan met verrassingen.

Het project draagt de naam FAST (new Frontiers in Autonomous Systems Technology). Het project moet mobiele robots opleveren die flexibeler om kunnen gaan met een omgeving waarin situaties veranderen. Dat heeft allerlei voordelen. De omgeving hoeft bijvoorbeeld niet afgebakend te zijn en er zijn geen specifieke banen of herkenningspunten nodig. Ook wordt de ontwikkeltijd van robots korter.

Actief op zoek

Om dit te realiseren gaan de partijen samen een ‘semantisch wereldmodel’ maken voor robots. Dit betekent dat een robot informatie kan koppelen aan zijn waarnemingen en situaties en objecten kan herkennen, waardoor beter reageren mogelijk is. Als voorbeeld: onderscheid kunnen maken tussen een pallet met goederen, een groep mensen of een heftruck, levert een groot scala aan mogelijkheden op voor de robot om op te reageren. Ook moeten hij actief zelf op zoek gaan naar informatie om een situatie beter te kunnen beoordelen om uiteindelijk zijn taak beter uit te oefenen. Dit kan bijvoorbeeld door met meerdere sensoren de situatie actief in beeld te brengen, door informatie te halen van het Internet of Things of door bij een mens te rade te gaan.

Met deze nieuwe informatie vult de robot zijn wereldbeeld aan. De robots worden dus lerend, zodat ze dezelfde situatie een volgende keer gemakkelijker doorkomen of weten te vermijden. Ook zullen ze steeds meer tussen en met mensen opereren. Binnen het semantische wereldmodel is de interactie met mensen dan ook een belangrijk onderdeel.